Kies uw taal:
Nieuws 21 mei 2019 Door Hannelore Durieu en Biene Ongenaert

Internationale bronheffing: wat u moet weten over royalty's

Internationale bronheffing: wat u moet weten over royalty's

Wat zijn royalty’s?

  • +een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap;
  • + een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening, een model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of;
  • +inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.

Fiscale gevolgen

Voorbeeld. Wanneer een Belgische vennootschap een licentie voor 1.000 euro aan een klant in Italië verkoopt, zal er in Italië een bronheffing van 30% op de vergoeding worden ingehouden. Dit heeft als gevolg dat de Belgische vennootschap slechts 700 euro zal ontvangen. Vervolgens wordt deze 700 euro ook nog eens onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.  

Zijn er oplossingen?

Voorbeeld. In ons voorafgaand voorbeeld is het mogelijk om op basis van het Belgisch-Italiaans dubbelbelastingverdrag de bronheffing in Italië te beperken tot 5%. Als gevolg hiervan zal de Belgische vennootschap 950 euro ontvangen i.p.v. 700 euro zonder toepassing van het verdrag
Voorbeeld. In ons voorbeeld kan de Belgische vennootschap de buitenlandse bronheffing in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen via het FBB-stelsel. Na deze verrekening en na de toepassing van de vennootschapsbelasting (29,58%) in België, zal de Belgische vennootschap 787,05 euro winst hebben. Dit komt neer op een totale belastingdruk van 21,30%. In 2020 zal deze belastingdruk zelfs verder dalen tot 16,18%, wanneer het tarief van de Belgische vennootschapsbelasting 25% bedraagt.

Royalty’s: een vloek of een zegen?

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Biene Ongenaert
Biene Ongenaert

Recente nieuwsberichten

Belastingparadijzen: aangifteverplichting nu ook voor Malta en Turkije
Nieuws 30 juni 2021
Belgische vennootschappen die betalingen uitvoeren aan belastingparadijzen met een waarde die hoger is dan 100.000 euro, moeten dit verplicht melden in hun Belgische aangifte vennootschapsbelasting. Met haar circulaire van 1 september 2020 heeft de fiscale administratie deze aangifteverplichting uitgebreid voor Malta en Turkije. lees meer ...
Verrekening FBB op Franse dividenden: einde van de dubbele roerende voorheffing
Nieuws 25 juni 2021
Beleggers die Franse aandelen bezitten hielden slechts een fractie over van de dividenden die daaruit voortvloeiden, omdat ze zowel in Frankrijk (12,8%) als in België (30%) werden belast. Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling moet België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toekennen. lees meer ...
Bye bye kaasroute: wat zijn de alternatieven?
Nieuws 22 juni 2021
Sinds 15 december 2020 is het niet langer mogelijk om roerende goederen, zoals aandelen op naam, belastingvrij te schenken via een buitenlandse notaris. De kaasroute en het bijhorende fiscale voordeel zijn daarmee verdwenen. Omdat schenkingen vandaag altijd via een Belgische notaris moeten gebeuren, moet er namelijk ook schenkbelasting worden betaald. Welke alternatieven bestaan er voor de kaasroute? Wij zochten het voor u uit. lees meer ...