Kies uw taal:
Nieuws 31 januari 2019

Werkt u in Nederland? Let op voor de gewijzigde loonheffingskorting sinds 1 januari 2019!

Werkt u in Nederland? Let op voor de gewijzigde loonheffingskorting sinds 1 januari 2019!
  • + Fiscaal inwoner zijn van Nederland; 
  • + Fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden; 
  • + Fiscaal inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande categorieën valt.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.

Recente nieuwsberichten

Fiscus maakt jacht op bestuurdersbezoldigingen bij internationale tewerkstelling
Nieuws 6 mei 2021
Bent u bestuurder van een buitenlandse vennootschap, dan kunt u in uw mandaat twee functies beoefenen, en dus twee keer een bezoldiging ontvangen. Als bestuurder kunt u namelijk zetelen in de raad van bestuur en daarnaast ook de dagelijkse leiding voor uw rekening nemen. Door de toenemende globalisering en de groeiende internationale tewerkstelling, is het echter niet altijd duidelijk waar die bezoldigingen nu precies belastbaar zijn. Dat dat enkel het geval zou zijn in het buitenland, is helaas te kort door de bocht. lees meer ...
Common Reporting Standards (CRS) bezorgen fiscus inzicht in uw buitenlands vermogen
Nieuws 29 april 2021
Wie over een buitenlands vermogen beschikt, zorgt er maar beter voor dat de Belgische belastingaangifte correct wordt ingediend. Door de invoering van de internationale fiscale gegevensuitvoering in 2017, krijgt de fiscus namelijk rechtstreeks inzicht in de financiële gegevens van uw buitenlands vermogen. lees meer ...
Brexit: ook gevolgen voor mijn dividenden of intrestbetalingen?
Nieuws 4 maart 2021
Het is nu reeds twee maand geleden dat het Verenigd Koninkrijk, na een lang proces, de Europese Unie volledig heeft verlaten. Dat het Verenigd Koninkrijk dan toch uiteindelijk de EU heeft verlaten, heeft gevolgen op sociaal vlak, op het vlak van btw en op vlak van directe belastingen. Consequenties van de Brexit op sociaal en op het vlak van de btw werden reeds in voorgaande artikels besproken. In dit artikel zullen wij ons focussen op de consequenties van Brexit op het vlak van taxatie van roerende inkomsten. lees meer ...