Kies uw taal:
Nieuws 13 november 2018 Door Carolien Christiaens en Mathieu Roelens

De ‘doorgeefschenking’ is voortaan vrij van schenkbelasting

Doorgeefschenking
  • +De erflater is overleden na 31 augustus 2018 en zijn nalatenschap was fiscaal gelokaliseerd in het Vlaams Gewest. 
  • +De schenker was onderworpen aan het tarief voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners en de erfbelasting moet effectief betaald zijn. 
  • +De schenking moet notarieel gebeuren aan één of meer afstammelingen, binnen het jaar na het overlijden van de erflater, en mag bovendien geen opschortende voorwaarde of termijn bevatten.
  • +De schenkbelasting blijft verschuldigd in de mate dat de waarde van de geschonken goederen hoger is dan de brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen. Als bijvoorbeeld het voorwerp van de schenking een aandelenpakket betreft, dan zal er alsnog schenkbelasting verschuldigd zijn op de waardestijging sinds het overlijden. 
  • +De vrijstelling van schenkbelasting is beperkt tot het bedrag van de erfbelasting. Als de doorgeefschenking slechts betrekking heeft op een deel van de geërfde goederen, dan wordt het in aanmerking te nemen bedrag van de betaalde erfbelasting verhoudingsgewijs beperkt.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens

Recente nieuwsberichten

Verrekening FBB op Franse dividenden: einde van de dubbele roerende voorheffing
Nieuws 23 juni 2021
Beleggers die Franse aandelen bezitten hielden slechts een fractie over van de dividenden die daaruit voortvloeiden, omdat ze zowel in Frankrijk (12,8%) als in België (30%) werden belast. Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling moet België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toekennen. lees meer ...
Overdraagbaarheid investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting verlengd naar twee jaar
Nieuws 11 juni 2021
Natuurlijke personen en kleine vennootschappen die bij de oprichting of uitbreiding van hun activiteiten een investering uitvoeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Naast de verhoogde investeringsaftrek van 25 procent als gevolg van de coronacrisis, werd nu ook de overdraagbaarheid voor investeringen in 2020 uitgebreid van 1 naar 2 jaar. lees meer ...
Transfer pricing: documentatieverplichting voor internationale groepen
Nieuws 4 juni 2021
Het seizoen van de jaarafsluitingen loopt stilaan op zijn eind. Voor groepen die zaken doen in het buitenland via een vaste inrichting of dochteronderneming, is het belangrijk om ook de documentatieregels rond transfer pricing op te volgen. In bijna alle landen is het namelijk aangeraden om transferpricingdocumentatie beschikbaar te stellen. Met de richtlijnen van de OESO in het achterhoofd, stelt u snel een correcte documentatie op. Maar wat betekent dat precies? lees meer ...