Kies uw taal:
Nieuws 13 november 2018 Door Carolien Christiaens en Mathieu Roelens

De ‘doorgeefschenking’ is voortaan vrij van schenkbelasting

Doorgeefschenking
  • +De erflater is overleden na 31 augustus 2018 en zijn nalatenschap was fiscaal gelokaliseerd in het Vlaams Gewest. 
  • +De schenker was onderworpen aan het tarief voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners en de erfbelasting moet effectief betaald zijn. 
  • +De schenking moet notarieel gebeuren aan één of meer afstammelingen, binnen het jaar na het overlijden van de erflater, en mag bovendien geen opschortende voorwaarde of termijn bevatten.
  • +De schenkbelasting blijft verschuldigd in de mate dat de waarde van de geschonken goederen hoger is dan de brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen. Als bijvoorbeeld het voorwerp van de schenking een aandelenpakket betreft, dan zal er alsnog schenkbelasting verschuldigd zijn op de waardestijging sinds het overlijden. 
  • +De vrijstelling van schenkbelasting is beperkt tot het bedrag van de erfbelasting. Als de doorgeefschenking slechts betrekking heeft op een deel van de geërfde goederen, dan wordt het in aanmerking te nemen bedrag van de betaalde erfbelasting verhoudingsgewijs beperkt.
Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens