Kies uw taal:
Nieuws 9 oktober 2018 Door Sven Loosvelt en Bert Vandorpe

Snellere kwijtschelding btw-boetes

Snellere kwijtschelding btw-boetes

Voorwaarden

  • +Het gaat om een eerste overtreding van dezelfde aard in een periode van vier jaar;
  • +De overtreding werd te goeder trouw begaan. Er wordt steeds goede trouw verondersteld, kwade trouw moet worden aangetoond door de Administratie;
  • +Er werd een individueel en gemotiveerd verzoekschrift ingediend;
  • +Op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift heeft de belastingplichtige voldaan aan de gesanctioneerde verplichting en zijn alle periodieke aangiftes ingediend.

Niet voor alle overtredingen

Ontving u recent een btw-boete en vraagt u zich af of die onder het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn kan vallen? Neem dan contact op met een van onze btw-specialisten via contact@vdl.be.
Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Sven Loosvelt
Sven Loosvelt
Bert Vandorpe
Bert Vandorpe