Kies uw taal:
Nieuws 5 juni 2018 Door Hannelore Durieu en Bert Vandorpe

België ondertekent revolutionair Multilateraal–instrument: wat zijn de gevolgen?

Het BEPS-actieplan dat in 2015 door de OESO werd goedgekeurd , zorgt ervoor dat bijna alle dubbelbelastingverdragen een aanpassing moeten ondergaan. Vier van de vijftien actiepunten bevelen dit immers aan. Het actieplan heeft als doel de uitholling van de belastbare basis en de artificiële verschuiving van winsten naar laag (of beter niet) belaste gebieden tegen te gaan. De specifieke BEPS-actiepunten willen dus enerzijds het misbruik van verdragen tegengaan. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het gebruik van hybride mismatches en het kunstmatig ontwijken van een vaste inrichting in een verdragsstaat. Anderzijds wil het BEPS-actieplan ook de geschillenbeslechting en de arbitrage verbeteren.
photo-1524179329296-21161027e24d.jpg

Nut van het MLI       

Werking van het MLI

Inwerkingtreding van het MLI

Het verhoopte effect?

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Bert Vandorpe