Kies uw taal:
Nieuws 8 mei 2018 Door Griet Pelgrims en Jonathan Schuermans

Orde der Artsen stelt nieuwe deontologie voor. Een (r)evolutie op het vlak van vennootschappen en associaties?

Op 3 mei 2018 liet de Nationale Orde der Artsen een volledig nieuwe Code van medische deontologie op de wereld los. Deze nieuwe medische deontologie vervangt de vorige versie uit 1975. Opvallend is dat de tekst een stuk compacter is. Waar de vorige versie nog bestond uit 77 bladzijden tekst verdeeld over 182 artikelen, bestaat de nieuwe tekst uit slechts 45 artikelen ruim gespreid over 13 pagina’s. Wij voerden alvast een eerste analyse uit.
StockSnap_WRFW4R72Z8.jpg

Goed nieuws voor professionele adviseurs

Statuten en samenwerkingen

  • +De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.
  • +De arts vermijdt elke vorm van collusie.
  • +De arts is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen.
  • +De arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking stroken met de bepalingen van de medische deontologie. Hij legt die afspraken schriftelijk vast.

Conclusie

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Griet Pelgrims
Griet Pelgrims
Jonathan Schuermans
Jonathan Schuermans