Kies uw taal:
Nieuws 5 april 2018 Door Lore Caneele en Carolien Christiaens

Zo ziet de nieuwe Vlaamse erfbelasting eruit

Zo ziet de nieuwe Vlaamse erfbelasting eruit

Bevoordeling langstlevende

Nieuwe tarieven broers/zussen en vreemden

Bevoordeling weeskinderen

Flexibele erfenissprong

Conclusie

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Lore Caneele
Lore Caneele
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens