Kies uw taal:
Nieuws 28 maart 2018 Door Willem De Bock

Uw pensioenopbouw na het zomerakkoord

pensioenopbouw na het zomerakkoord.jpg

Hervorming vennootschapstarief

Verhoogde bezoldigingseis voor verlaagd tarief

Verdubbeling Wijninckx-bijdrage

IPT nog interessant?

Extra pensioenopbouw mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Willem De Bock
Willem De Bock