Kies uw taal:
Nieuws 5 april 2018 Door Lore Caneele en Carolien Christiaens

Zo ziet de nieuwe Vlaamse erfbelasting eruit

Zo ziet de nieuwe Vlaamse erfbelasting eruit
Uit internationale vergelijkingen blijkt dat België binnen de Europese Unie de hoogste fiscale druk kent op erfenissen. Op 23 februari 2018 heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de nieuwe erfbelasting die samen met de nieuwe erfwet op 1 september 2018 in werking treedt.

Bevoordeling langstlevende

Nieuwe tarieven broers/zussen en vreemden

  • +0 - 35.000 euro: 25 procent voor broers en zussen, 25 procent voor vreemden
  • +35.000 - 75.000 euro: 30 procent voor broers en zussen, 45 procent voor vreemden
  • +Meer dan 75.000 euro: 55 procent voor broers en zussen, 55 procent voor vreemden

Bevoordeling weeskinderen

Flexibele erfenissprong

Conclusie

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Lore Caneele
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens