Kies uw taal:
Nieuws 27 maart 2018 Door Ivan Maes en Karlien Van Melkebeek

Recente ontwikkelingen voor Nederbelgen met pensioenen uit Nederland

Recente ontwikkelingen voor Nederbelgen met pensioenen uit Nederland

Afkoop van Nederlandse pensioenen in eigen beheer

  • +Afkoop van het pensioen
  • +Omzetting in een Nederlandse oudedagsverplichting
  • +Bevriezen van het pensioen
  • +Een pensioen dat al opgenomen werd: hier is België in principe heffingsbevoegd
  • +Een pensioen dat nog niet opgenomen werd: hier is Nederland in principe heffingsbevoegd. België zal echter enkel in een vrijstelling voorzien wanneer de inkomsten effectief in Nederland belast zijn. Omdat de korting in Nederland wordt vrijgesteld en er geen effectieve belasting is, zou België op deze korting toch een belasting kunnen heffen.
  • +Als hij nog actief is, zal alles wat hij ontvangt beschouwd worden als een beroepsinkomen en in België onderworpen zijn aan het progressief tarief (tot 50 procent verhoogd met gemeentebelasting).
  • +Als hij niet meer actief is, zal dit in België beschouwd worden als een pensioen, wat afzonderlijk belastbaar is tegen 16,5 procent, op voorwaarde dat de kapitalen worden uitgekeerd naar aanleiding van een daadwerkelijke pensionering of naar aanleiding van een overlijden. Een uitkering op een ander ogenblik zal belastbaar zijn tegen het progressief tarief.

Intrekking vrijstelling voor loonheffing op lijfrenten en pensioenen

  • +De jaarlijkse uitkeringen bedragen meer dan 25.000 euro bruto.
  • +De bijdragen die voor deze pensioenen werden betaald, zijn in het verleden bij het bepalen van het in Nederland belastbare inkomen in aftrek gebracht of kwamen in Nederland in aanmerking voor fiscale facilitering.
  • +De pensioenuitkeringen zijn in België niet belast tegen het belastingtarief dat algemeen van toepassing is voor inkomsten uit loondienst, of werden voor minder dan 90 procent in de belastingheffing betrokken.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Ivan Maes
Karlien Van Melkebeek
Karlien Van Melkebeek