Kies uw taal:
Nieuws 27 februari 2018 Door Lore Caneele en Carolien Christiaens

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht: meer bescherming voor uit de echt scheidende partners

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht: meer bescherming voor uit de echt scheidende partners
Na de hervorming van het erfrecht werd ook het huwelijksvermogensrecht onder handen genomen. Het concrete wetsvoorstel werd ondertussen ingediend in de Kamercommissie Justitie. De wijzigingen zouden, net zoals bij het erfrecht, in werking treden op 1 september 2018. We zetten de belangrijkste ingrepen even voor u op een rij.
Het voornaamste doel van de hervorming is het creëren van een grotere bescherming aan de betrokken partijen op het moment van een scheiding. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal bestaande onzekerheden op te helderen. Wanneer twee personen huwen, hebben ze, met betrekking tot de organisatie van hun vermogen, namelijk nog steeds de mogelijkheid om te kiezen tussen drie verschillende opties.

Het wettelijk stelsel

Gemeenschap met huwelijkscontract

  • +om de goederen die de partners reeds voor het huwelijk in hun bezit hadden, gemeenschappelijk te maken; of
  • +om een bepaald voorhuwelijks goed (zoals een woning) in te brengen in de gemeenschap.

Met de nieuwe wet zou het mogelijk zijn om al vanaf de aankoop van het onroerend goed een (anticipatieve) inbreng te doen in de gemeenschap, voor het geval er later getrouwd zou worden. Op die manier worden dubbele notariskosten vermeden.

Scheiding van goederen

  • +Een verrekening van aanwinsten: in het huwelijkscontract kan men bepalen hoeveel de economisch sterkere echtgenoot betaalt aan de economisch zwakkere echtgenoot indien het tot ontbinding van het huwelijk zou komen; of
  • +Een rechterlijke billijkheidscorrectie: dit is van toepassing wanneer er sprake is van een situatie die als onrechtvaardig wordt aangevoeld. Er kan in het huwelijkscontract worden afgesproken dat de zwakkere partij recht heeft op een deel van het loon (maximum een derde) van zijn ex-partner in dergelijke situaties. Dit bedrag kan bij ontbinding opgevraagd worden bij de rechter. De notaris heeft hierover informatieplicht en is aansprakelijk wanneer hij dit niet vermeldt.

Afhankelijk van uw huidige stelsel en ook wanneer u nog niet gehuwd bent, is het duidelijk dat dit aangepaste stelsel nieuwe mogelijkheden en zekerheden met zich meebrengt. Een goed overwogen keuze vooraf en het herbekijken van uw huidige huwelijkscontract is dus aangewezen. Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Lore Caneele
Lore Caneele
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens