Kies uw taal:
Nieuws 23 januari 2018 Door Carolien Christiaens

Dit betekent het nieuwe erfrecht voor u

Dit betekent het nieuwe erfrecht voor u

Overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen

Erfrechtelijke reserve en inkorting

Inbreng van giften

Overgangsbepalingen

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens