Kies uw taal:
Nieuws 10 januari 2018

Nieuw jaar, nieuwe subsidiecalls

nieuw jaar, nieuwe subsidiecalls.jpg
Het nieuwe jaar brengt weer nieuwe oproepen en subsidieopportuniteiten met zich mee en die willen wij u niet onthouden. Houd de deadlines goed in het oog en klop met al uw vragen bij onze collega's aan!

1. Pendelfonds

Waarvoor?

Het Pendelfonds subsidieert projecten bij bedrijven die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Het gaat over volgende acties:

1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
3. Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen
4. Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer
5. Kosten voor fietsonderhoud
6. Fietsvergoedingen
7. De aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers
8. Onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
9. Projectcoördinatiekosten

Hoeveel?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Hoe?

Denkt u erover na om één van bovenstaande acties op te zetten, dan is het belangrijk om zeker vóór 29 januari 2018een dossiernummer aan te vragen. Dit is nodig om een volledig dossier te kunnen aanvragen tegen 16 april 2018.

2. ESF oproepen 'duurzaam loopbaanbeleid' en 'anders organiseren'

Waarvoor?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert projecten die inzetten op de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Diverse acties binnen het HR-beleid van uw onderneming kunnen hiermee financieel ondersteund worden.
Momenteel staan er twee oproepen open:

  • +Oproep anders organiseren: gericht op bedrijven die op zoek gaan naar een andere structuur van arbeidsdeling, die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die tegelijkertijd de organisatie meer wendbaar maakt.
  • +Oproep duurzaam loopbaanbeleid: gericht op bedrijven die inzetten op een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom.

Hoeveel?

Als kmo krijgt u 70 procent subsidie, als grote onderneming 50 procent. Projecten lopen 12 tot 18 maanden.

Hoe?

De oproep wordt opengesteld op 3 januari 2018 en staat open tot en met 30 maart 2018middernacht. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 juli 2018. Er volgen later dit jaar nog gelijkaardige oproepen.

3. Logiessubsidies

Waarvoor?

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en wil mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. Volgende investeringen komen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

1. investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
2. investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
3. zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
4. sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).


Hoeveel?

De subsidie bedraagt maximum 25 procent van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50.000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, dan zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.


Hoe?

Vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

4. Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Waarvoor?

Het VLIF geeft steun aan bedrijven in de landbouwsector voor innovaties in de landbouw.Er kan steun gevraagd worden voor :

  • +Innovatie van onroerende en roerende investeringen
  • +Software en sturingsprogramma's die noodzakelijk voor deze investeringen
  • +Algemene kosten verbonden aan de innovatie

Hoeveel?

De steun bedraagt 40 procent van de subsidiabele projectkosten en is beperkt tot maximum 200.000 euro per aanvraag. De steunvorm bestaat uit een kapitaalpremie die in een schijf uitbetaald wordt.


Hoe?

De indienperiode loopt van 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. De datum van indiening binnen deze periode speelt geen enkele rol bij de selectie.

5. Nieuwe ontwikkelings- en onderzoeksprojecten

Waarvoor?

Vlaio vervangt kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprintprojecten en O&O-bedrijfsprojecten door twee nieuwe subsidies:

  • +Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën - nieuw of verbeterd product, proces of dienst - die je onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn
  • +Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming

Hoeveel?

De steun varieert tussen 25 en 60 procent per project.

Hoe?

Projecten kunnen aangevraagd worden via een vereenvoudigde procedure vanaf 15 januari 2018.

Voor al deze oproepen en ook voor andere subsidies kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Wij bekijken wat er van toepassing is voor uw bedrijf en begeleiden u doorheen de volledige aanvraag.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.