Kies uw taal:
Nieuws 23 november 2017 Door Jan Pets

Verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector

Verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector
De transportsector creëert een grote toegevoegde waarde voor onze economie. Om de omslag naar moderner transport te ondersteunen en te versnellen, voorziet de Vlaamse Regering nu in extra ondersteuning. In de engagementsverklaring van de Vlaamse Regering kregen de ministers van de betrokken beleidsdomeinen de opdracht om de vermelde maatregelen waarvoor zij bevoegd zijn verder uit te voeren. Dit mondde uit in een aantal maatregelen, waarvan de meeste nu goedgekeurd en van toepassing zijn. Wij zetten de twee belangrijkste even op een rij.

80 procent steun op veilige en ecologische investeringen aan bestaande voertuigen

  • +De maatregelen die in aanmerking komen voor deze subsidie, vallen binnen volgende categorieën:
  • +Koop, huur en leasing van rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
  • +Koop, huur en leasing van extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
  • +Koop, huur en leasing van extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu
  • +Aankoop, huur en leasing van maatregelen ter bevordering van de efficiëntie
  • +Ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
  • +Uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, motorbrandstof, lading).

De volledige lijst kan teruggevonden worden op de website van Mobiel Vlaanderen. Aanvragen kunnen via deze linkgebeuren.

Hoeveel? Elk bedrijf kan per 3 jaar tot 100.000 euro aan subsidies ontvangen. Het bedrag per voertuig is begrensd op 3.000 euro. Dit betekent dat een onderneming tot maximum 33 vrachtwagens het volledige bedrag van 3.000 euro per vrachtwagen kan aanvragen. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een budget van 36.6 miljoen euro per jaar.

Voorwaarden?
Een onderneming die de afgelopen 3 boekjaren al 200.000 euro aan subsidies heeft ontvangen via andere kanalen, komt niet in aanmerking voor deze subsidie.

Extra ecologiesteun voor de aankoop van of aanpassing naar milieuvriendelijke vrachtwagens (tot 55 procent)

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Jan Pets