Kies uw taal:
Nieuws 24 augustus 2017 Door Eline Delerue en Stephanie Vanmarcke

Zo geniet u van een belastingvrijstelling voor het diensthoofd export of IKZ

Zo geniet u van een belastingvrijstelling voor het diensthoofd export of IKZ
  • +Diensthoofd van de uitvoer
  • +Diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg

Het diensthoofd van de uitvoeris verantwoordelijk voor de prospectie van de buitenlandse markten en de contacten met het cliënteel. Het voordeel van de maatregel wordt voorbehouden aan één persoon per onderneming, zijnde het hoofd of de verantwoordelijke van de exportdienst.

Hetdiensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorgzorgt ervoor dat er in het bedrijf een systeem van kwaliteitszorg geïmplementeerd en onderhouden wordt.

Om van de belastingvrijstelling te kunnen genieten, moet u aan een aantal verschillende administratieve formaliteiten voldoen. Eerst en vooral moet u bij het Agentschap voor buitenlandse handel een aanvraagformulier indienen voor de vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor uitvoer of IKZ. Dit formulier moet ingediend worden binnen de drie maanden vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk. De aanvraag voor dit attest moet vergezeld zijn van een kopie van het arbeidscontract, het curriculum vitae en een verslag van de uitgevoerde taken door het hoofd van de exportdienst tijdens het betreffende aanslagjaar.

Vervolgens moet men jaarlijks binnen de drie maanden na het afsluiten van het belastbare tijdperk het bewijs leveren dat het bijkomend aangeworven personeelslid nog steeds in dienst is. Dit attest wordt voorgelegd samen met de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast moet een bijkomend formulier bij de aangifte gevoegd worden.

Wilt u meer weten of hebt u hulp nodig bij het aanvragen van deze vrijstelling, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Eline Delerue
Eline Delerue
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke