Kies uw taal:
Nieuws 12 juli 2017 Door Chantal Cool

Verlenging aanvraagperiode rentetoelage bij hinder van openbare werken

Verlenging aanvraagperiode rentetoelage bij hinder van openbare werken

1. Rentetoelage tot 31 december 2017 (werken gestart voor 1 juli 2017)

  • +Er is een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro.
  • +Er is een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro.
  • +De activiteit van de vennootschap moet in de lijst voorkomen met aanvaardbare NACE-codes. Vzw's zijn uitgesloten.

Wanneer komt men in aanmerking ?
De openbare werken moeten minstens één maand duren en moeten de toegang tot de ruimtes voor klanten en leveranciers belemmeren of verhinderen. De mate van hinder of omtrek rond de exploitatiezetel waar de werken plaatsvinden is niet wettelijk bepaald.

Aan het krediet zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • +Het krediet is aangegaan bij een erkende kredietinstelling.
  • +Vaste voorschotten, straight loans en kaskredieten worden eveneens aanvaard.
  • +De hoofdsom per lening is maximum 500.000 euro.

Hoeveel bedraagt de rentetoelage ?
De tussenkomst bedraagt 80 procent van de interesten tijdens de werken bij hinder die minder dan 12 maanden duurt. Indien de hinder langer dan 12 maanden aanhoudt, bedraagt de tussenkomst 100 procent van de interesten gedurende de werken.
De totale rentetoelage voor alle kredieten bedraagt maximum 50.000 euro.

2. Hinderpremie voor werken vanaf 1 juli 2017

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Chantal Cool
Chantal Cool