Kies uw taal:
Nieuws 8 mei 2017 Door Carolien Christiaens en Mathieu Roelens

Schenking delen maatschap met voorbehoud vruchtgebruik: Nederlandse route alsnog kort open

Schenking delen maatschap met voorbehoud vruchtgebruik

Het voorbehoud van vruchtgebruik maakt dat u wel degelijk nog vruchten kunt dragen van wat er in de maatschap zit en dat u de maatschap verder kan blijven sturen. Bij uw overlijden komt het gedeelte vruchtgebruik automatisch terecht bij de blote eigenaar, die op die manier (indien het overlijden niet binnen de drie jaar na de schenking gebeurt) zowel schenk- als erfbelasting vermeden ziet. Er bestaan evenwel ook nog andere technieken.

Wie vandaag aan schenken denkt, klopt met deze plannen over zijn of haar burgerlijke maatschap best zo snel mogelijk aan bij de Tax & Legal-afdeling van Vandelanotte, die u zal begeleiden naar een fiscaalvriendelijke planning, of zelfs een belastingvrije schenking.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Carolien Christiaens
Carolien Christiaens
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens