Kies uw taal:
Nieuws 23 maart 2017

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool
Sinds 1978 voorziet de Belgische wet dat ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale en sociale schulden van hun medecontractanten. Deze aansprakelijkheid is sinds 2013 verder uitgebreid naar ondernemingen actief in de bewakingssector en in de vleessector. In dit artikel zetten wij de praktische modaliteiten van deze medeaansprakelijkheid kort op een rij.

Aansprakelijkheid fiscale en sociale schulden

Nieuwe tool

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.