Kies uw taal:
Nieuws 10 februari 2017 Door Julie Vantomme

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten
Op 20 februari 2017 verscheen de wettekst omtrent de aftrek voor innovatie-inkomsten in het Belgisch Staatsblad. De opgenomen bepalingen hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2016.Deze nieuwe regeling is er gekomen onder internationale impuls. De OESO heeft immers geoordeeld dat het Belgische regime van de aftrek voor octrooien niet voldeed aan de voorwaarden van het BEPS-actieplan ("Base Erosion and Profit Shifting").

Aftrek voor octrooi-inkomsten: een uitdoofscenario...

Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten
Om aanspraak te kunnen maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten, zal de vennootschap een opgave bij haar aangifte moeten voegen. Bovendien zal de belastingplichtige door middel van een track-and-tracesysteem alle O&O-inkomsten en kosten in detail moeten bijhouden.

Deze nieuwe regeling zal na publicatie in het Belgisch Staatsblad met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 juli 2016.
Wil u graag weten of u in aanmerking komt voor deze fiscale aftrek? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Julie Vantomme
Julie Vantomme