Kies uw taal:
Nieuws 28 december 2016 Door Els Van Eenhooge

Fiscale 'Antigoon'-doctrine: mag de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken?

Fiscale 'Antigoon'-doctrine: mag de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken?
  • +de bewijsmiddelen verkregen zijn op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen men van een behoorlijk handelende overheid mag verwachten; of
  • +het gebruik van het onrechtmatig verkregen bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces of dit recht in het gedrang brengt.

Door deze herbevestiging heeft de doctrine een stevigere basis gekregen, waarmee we in de praktijk rekening zullen moeten houden. Mogelijks kan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie soelaas brengen voor de belastingplichtige. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een btw-zaak geoordeeld dat onrechtmatig verkregen bewijs door een schending van de Europese grondrechten niet mag worden gebruikt. De gevolgen van dit arrest voor de Belgische praktijk moeten nog worden verduidelijkt.

Voor meer informatie omtrent de 'Antigoon'-doctrine, kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Els Van Eenhooge
Els Van Eenhooge