Kies uw taal:
Nieuws 21 november 2016 Door Mathieu Roelens

De handelshuurhernieuwing: begin er tijdig aan

De handelshuurhernieuwing
Met het einde van 2016 in zicht wordt u er misschien wel aan herinnerd dat uw huidige handelshuurovereenkomst binnen afzienbare termijn een einde neemt. Heeft u er reeds bij stilgestaan om deze te hernieuwen?

Principe

ProcedureDe huurhernieuwing gebeurt nooit automatisch. De huurder vraagt de huurhernieuwing aan met inachtneming van enkele strenge voorwaarden:

  • +De aanvraag tot hernieuwing dient te gebeuren tussen de 18de en de 15de maand vóór het verstrijken van de lopende huur.
  • +De aanvraag geschiedt bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.
  • +In de aanvraag somt de huurder de voorwaarden op waaronder hij bereid is de nieuwe huurovereenkomst aan te gaan.
  • +De aanvraag dient de wettelijke bepalingen i.v.m. de reactiemogelijkheden van de verhuurder te bevatten.

Let wel:geen twee aanvragen zijn dezelfde. U bent misschien geen huurder, maar onderhuurder? U huurt misschien met meerdere personen? Of de eigenaar van het gebouw is meer dan één persoon? Hoed u dus voor modellen of voorbeeldbrieven die u op het wereldwijde web vindt.

Potentiële reacties

  • +Uitdrukkelijk instemmen met de huurhernieuwing.
  • +Niet reageren. Indien er drie maanden passeren zonder reactie wordt de verhuurder geacht akkoord te gaan.
  • +Instemmen, maar andere voorwaarden opleggen.
  • +Een hoger bod van een derde voorleggen.
  • +Gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om het pand zelf in gebruik te nemen.
  • +Ongemotiveerd weigeren.

Elke reactie heeft zijn eigen gevolgen en/of mogelijke tegenreacties. Professionele begeleiding is hier zeker op zijn plaats.

Conclusie

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens