Kies uw taal:
Nieuws 21 november 2016 Door Mathieu Roelens

De handelshuurhernieuwing: begin er tijdig aan

De handelshuurhernieuwing

Procedure

  • +De aanvraag tot hernieuwing dient te gebeuren tussen de 18de en de 15de maand vóór het verstrijken van de lopende huur.
  • +De aanvraag geschiedt bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.
  • +In de aanvraag somt de huurder de voorwaarden op waaronder hij bereid is de nieuwe huurovereenkomst aan te gaan.
  • +De aanvraag dient de wettelijke bepalingen i.v.m. de reactiemogelijkheden van de verhuurder te bevatten.

Let wel: geen twee aanvragen zijn dezelfde. U bent misschien geen huurder, maar onderhuurder? U huurt misschien met meerdere personen? Of de eigenaar van het gebouw is meer dan één persoon? Hoed u dus voor modellen of voorbeeldbrieven die u op het wereldwijde web vindt.

Potentiële reacties

  • +Uitdrukkelijk instemmen met de huurhernieuwing.
  • +Niet reageren. Indien er drie maanden passeren zonder reactie wordt de verhuurder geacht akkoord te gaan.
  • +Instemmen, maar andere voorwaarden opleggen.
  • +Een hoger bod van een derde voorleggen.
  • +Gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om het pand zelf in gebruik te nemen.
  • +Ongemotiveerd weigeren.

Conclusie

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens