Kies uw taal:
Nieuws 8 september 2016 Door Hannelore Durieu

Uitbreiding van de aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen (nu ook Hong-Kong geviseerd!)

Uitbreiding van de aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen
  • +Betalingen aan een vaste inrichting of een bankrekening in een belastingparadijs worden voortaan ook geviseerd;
  • +Een land dient enkel op de lijst van de OESO voor te komen op het moment van de betaling en niet meer gedurende het volledige belastbare tijdperk, opdat de aangifteplicht geldt;
  • +Landen met een 'normaal' belastingtarief voor binnenlandse inkomsten maar met een werkelijk belastingtarief van minder dan 15% voor inkomsten uit het buitenland (= off shore jurisdictions zoals bv. Hong Kong en Singapore) worden voortaan ook gekwalificeerd als belastingparadijs.

De programmawet trad in principe in werking vanaf 14 juli 2016. Bij koninklijk besluit kan eventueel nog bepaald worden dat ook betalingen van voor deze datum in aanmerking komen.

Twijfelt u of u bepaalde betalingen verricht die moeten aangegeven worden? Contacteer ons gerust voor meer informatie omtrent de aangifteplicht.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu