Kies uw taal:
Nieuws 19 augustus 2016 Door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

De 'chèque habitat': welke belastingvoordelen kan men in het Waals gewest nog genieten voor de aankoop van een eigen woning?

De 'chèque habitat'
 • +De woning moet de eigen woning van de belastingplichtige zijn, en dit ook blijven. Verbouwingswerken, overmacht,... gelden echter als uitzondering;
 • +De woning moet de enige woning op 31 december van het leningsjaar zijn;
 • +De lening moet:
  • +zijn aangegaan vanaf 1 januari 2016.
  • +een looptijd hebben van minstens 10 jaar.
  • +gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving.
  • +zijn afgesloten met het oog op het verwerven van een woning in het Waals gewest.

In feite bestaat de chèque habitat uit twee delen:

 • +Een forfaitair gedeelte van 125 euro per kind ten laste, dat wordt verdeeld over de twee ouders;
 • +Een variabel gedeelte dat bepaald wordt à rato van het inkomen van de belastingplichtige:
  • +Als het netto belastbaar inkomen lager is dan 21.000 euro, dan is de vermindering 1.520 euro (= het referentiebedrag);
  • +Als het netto belastbaar inkomen hoger is dan 21.000 euro en kleiner dan 81.000 euro, dan wordt het gedeelte dat hoger is dan 21.000 euro vermenigvuldigd met 1,275% en het resultaat daarvan wordt afgetrokken van het referentiebedrag;
  • +Wanneer het belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk 81.000 euro overschrijdt, is er geen belastingvermindering.

Bovenstaand voordeel wordt slechts volledig toegekend voor de eerste 10 jaar. Vanaf het 11de jaar wordt het voordeel gehalveerd. Na 20 jaar kan geen voordeel meer worden genoten, ongeacht de looptijd van de lening.

Tot slot willen wij nog meegeven dat het jaarlijks voordeel niet hoger mag zijn dan de som van de uitgaven die tijdens datzelfde jaar betaald worden.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, aarzel dan niet om een van onze specialisten te contacteren via contact@vdl.be.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke