Kies uw taal:
Nieuws 5 juli 2016 Door Mireille Degezelle

Pop-up stores krijgen eigen huurregime

Pop-up stores krijgen eigen huurregime
  • +Opzegmogelijkheden: de huurder kan de huur beëindigen mits een opzeg van een maand. Er is geen opzegmogelijkheid voor de verhuurder.
  • +Overdracht van het onroerend goed: de nieuwe eigenaar kan de huurder niet uitzetten, op voorwaarde dat de overeenkomst geregistreerd werd.
  • +Overdracht van huur en onderhuur zijn ten allen tijde verboden. Hiervan kan tijdens de duur van de overeenkomst in onderling overleg afgeweken worden.

Van belang is dat deze nieuwe regels slechts van toepassing zijn op overeenkomsten afgesloten ná de inwerkingtreding van het decreet en niet op lopende huurovereenkomsten.

Wenst u meer informatie over dit pop-updecreet, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Mireille Degezelle