Kies uw taal:
Nieuws 27 april 2016 Door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Dienstencheques in het Waals Gewest: minder voordelig?

Dienstencheques in het Waals Gewest: minder voordelig?
  • +Met als teller: het verschil tussen het aantal dienstencheques uitgegeven op naam van de belastingplichtige en door hem aangekocht tijdens het belastbaar tijdperk, EN, het aantal dienstencheques die aan de belastingplichtige werden terugbetaald tijdens datzelfde belastbaar tijdperk (kan nooit hoger zijn dan 150);
  • +Met als noemer: het verschil tussen het aantal dienstencheques die door de belastingplichtige werd aangekocht, EN, het aantal dienstencheques die aan de belastingplichtige werden terugbetaald in de loop van het belastbaar tijdperk.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke