Kies uw taal:
Nieuws 26 februari 2016 Door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Verkooprecht in Wallonië stijgt tot 15% vanaf aankoop derde woning

Verkooprecht in Wallonië stijgt tot 15% vanaf aankoop derde woning
  • +het betreft een aankoop van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, en;
  • +de verkrijger (natuurlijke persoon of rechtspersoon) is op datum van de overdracht van het onroerend goed reeds eigenaar van minstens twee andere woningen, hetzij volledig, hetzij voor minstens 33% in volle eigendom of in vruchtgebruik.

De ligging van de onroerende goederen speelt geen rol. Zowel de onroerende goederen gelegen in België, als de onroerende goederen gelegen in het buitenland worden in aanmerking genomen.

Het verhoogde tarief van 15% zal niet worden toegepast indien één van de onroerende goederen die reeds in het bezit waren, uiterlijk binnen twaalf maanden na de authentieke akte van de nieuwe aankoop wordt vervreemd.

Voor meer info hieromtrent, contacteer tax@vdl.be.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke