Kies uw taal:
Nieuws 18 februari 2016 Door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Herinvoering sociale bijdragen op uw tweede verblijf in Frankrijk

Herinvoering sociale bijdragen op uw tweede verblijf in Frankrijk

Terugbetaling teveel betaalde sociale bijdragen Vanaf aanslagjaar 2013 kunnen teveel betaalde sociale bijdragen door middel van bezwaarschrift worden teruggevorderd. U beschikt hiervoor over een termijn van 2 jaar.

De Franse administratie heeft echter beslist slechts 13,5% terug te betalen. Dit komt neer op het feit dat u nog steeds 2% sociale bijdragen heeft betaald voor de betrokken jaren.

Wijziging van de wetgeving

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke