Kies uw taal:
Nieuws 20 augustus 2015 Door Hannelore Durieu en Dries Torreele

Nieuwe fiscale maatregelen Michel I gepubliceerd in het Staatsblad

Nieuwe fiscale maatregelen Michel I gepubliceerd in het Staatsblad

Liquidatiereserve

Kaaimantaks

  • +Balanstotaal: 350.000 EUR
  • +Omzet: 700.000 EUR
  • +Gemiddelde personeelsbestand: 10

1)
Tax shelter
Vooreerst wordt er een belastingvermindering ingevoerd voor investeerders/natuurlijke personen die investeren in een KMO of micro-onderneming (al dan niet via crowdfunding) en hiervoor in ruil nieuwe aandelen van de onderneming verwerven. Eenzelfde belastingvermindering is van toepassing voor investering in rechten van deelneming in een erkend startersfondsdat deze inbrengen zelf belegt in nieuwe aandelen van KMO's of micro-ondernemingen.

De belastingvermindering bedraagt 30%op het geïnvesteerde bedrag in een KMO en 45%indien het om een investering in een micro-onderneming gaat.

De investeerder kan vanaf aanslagjaar 2016 via dit gunstregime maximaal 100.000 EURper belastbaar tijdperk investeren in al dan niet verschillende ondernemingen. Bovendien mag de investeerder maximum 30% van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming verwerven. Bij overschrijding van 30% zal er slechts een belastingvermindering worden toegekend in de mate deze 30% niet wordt overschreden. De startende ondernemingen zelf mogen maximaal 250.000 EURophalen via deze regeling.

2)
Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing
KMO's en micro-ondernemingen die hoogstens 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO (of een gelijkaardig register in de EER) genieten van een gedeeltelijke vrijstelling tot het doorstorten van bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun werknemers. De vrijstelling bedraagt 10% voor KMO's en 20% indien het om een micro-onderneming gaat en is reeds van toepassing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

3)
Vrijstelling RV voor interesten uit leningen
Voor nieuwe leningen die vanaf 1 augustus 2015via de tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform worden verstrekt, zijn de interesten op de eerste leningsschijf van 15.000 EURvrijgesteld van roerende voorheffing. De kredietnemer mag in casu hoogstens 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO (of een gelijkaardig register in de EER) en de lening moet zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar.

Investeringsaftrek voor digitale investeringen

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Dries Torreele
Dries Torreele