Kies uw taal:
Nieuws 19 augustus 2015 Door Veerle Cool en Anneleen Wydooghe

De innovatiepremie : creativiteit innovatief beloond!

Innovatiepremie
Innovatie is essentieel binnen elke onderneming. Elke werknemer, ongeacht zijn functie of opleiding kan immers via zijn innoverende voorstellen zijn bijdrage leveren. Met de programmawet van 18 augustus ll. verlengt de regering thans de mogelijkheid tot het toekennen van een innovatiepremieaan deze werknemers die u hiervoor bijkomende wenst te belonen.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen?

  • +Het moet gaan over een nieuwigheidmet een daadwerkelijke meerwaarde
  • +Innovatie niet in kader van een opdracht van een klant
  • +Invoering of intentie van invoeringin de onderneming
  • +Deinnovatiepremie vervangt geen ander loonelement

Welke beperkingen legt de innovatiepremie op?

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Veerle Cool
Veerle Cool
Anneleen Wydooghe
Anneleen Wydooghe