Kies uw taal:
Nieuws 19 juni 2015 Door Dennis Cuyle

BVAS artikel premie artsen

1. Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde

2. Accrediteringsforfait (forfaitair accrediteringshonorarium)

3. Aanmoedigingspremie bij volledige toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.

4. Praktijkondersteuning

5. Telematicapremie (tegemoetkoming software)

Conclusie

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Dennis Cuyle
Dennis Cuyle