Kies uw taal:
Nieuws 16 mei 2014 Door Eline Delerue

De huidige woonfiscaliteit; maar hoelang blijft dit nog duren?

Fiscale Wenken nr. 2014/16
Op 28 maart 2014 werd de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het vak IX wat betreft de intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel, vertoont geen grote wijzigingen. Gezien de complexiteit blijft het echter nuttig om de belangrijkste zaken van de woonfiscaliteit zoals zij op vandaag bestaat van dichterbij te bekijken.

Lees meer door op "Download" te klikken.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Eline Delerue
Eline Delerue