x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

French Desk

De grens tussen buurlanden Frankrijk en België wordt door vele ondernemingen en particulieren makkelijk overschreden.  Toch krijgt men bij het overschrijden van deze grens te maken met zeer verschillende wetgevingen.

De specialisten van de French Desk bij Vandelanotte staan zowel Franse als Belgische bedrijven en particulieren bij in hun activiteiten over de grens heen. Dankzij de samenwerking met lokale partners in Frankrijk, kan u bij Vandelanotte terecht voor uw grensoverschrijdende vragen.

De French Desk van Vandelanotte kan u onder andere begeleiden op vlak van:


  • Begeleiding bij de opstart van een Belgische of Franse onderneming en opmaak van overeenkomsten
  • Alle BTW formaliteiten, zoals optreden als aansprakelijk vertegenwoordiger of directe registratie
  • Begeleiding van reorganisaties en herstructureringen
  • Diverse fiscale vragen en belastingtarieven
  • Optimalisaties van uw fiscale structuren in uw buitenlandse vennootschap
  • Advies bij aankoop van een 2e verblijf
  • Internationale vermogens- en successieplanning
  • ...

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Vandelanotte International

Nieuws en seminaries

Discussie omtrent SCI laait terug op
recent inzicht

Discussie omtrent SCI laait terug op

Een nieuw arrest van het Hof van Cassatie leidt opnieuw tot rechtsonzekerheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten die Belgische inwoners verkrijgen van een Franse 'translucide' SCI.

Uitbreiding van de aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen
recent inzicht

Uitbreiding van de aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen (nu ook Hong-Kong geviseerd!)

Vennootschappen moeten via een apart formulier bij hun aangifte vennootschapsbelasting melding maken van betalingen die ze rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten aan personen gevestigd in 'belastingparadijzen'.

Fiscus bevestigt het gebruik van de 'valeur locative' in de aangifte Personenbelasting
recent inzicht

Fiscus bevestigt het gebruik van de 'valeur locative' in de aangifte Personenbelasting

Een in België gelegen onroerend goed wordt belast op basis van het kadastraal inkomen. Een onroerend goed gelegen in het buitenland dat niet wordt verhuurd, wordt daarentegen belast op basis van de huurwaarde.

Herinvoering sociale bijdragen op uw tweede verblijf in Frankrijk
recent inzicht

Herinvoering sociale bijdragen op uw tweede verblijf in Frankrijk

Vorig jaar werd de Franse Staat veroordeeld en werd de wetgeving betreffende het inhouden van sociale bijdragen bij niet-inwoners aangepast. Op 1 januari 2016 werd de Franse wetgeving echter opnieuw aangepast.

Frans filiaal? Verplichte aanlevering FEC-bestanden!
recent inzicht

Frans filiaal? Verplichte aanlevering FEC-bestanden!

Wist u dat elke Franse boekhouding FEC-bestanden (Fichier Écriture Comptable) moet kunnen voorleggen?

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren