x

Wyninckxbijdrage bedrijfsleiders te betalen vóór 28 februari

Dit artikel werd geschreven door Hannelore Durieu.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De Wyninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 % wanneer de bijdragen/premies gestort voor de opbouw van een aanvullend pensioen hoger zijn dan 30.000,00 EUR (te indexeren).

Initieel moest deze bijdrage betaald worden tegen 31 december van elk jaar en zou de bijdrage ook berekend worden op de pensioenbijdragen die de vennootschap in datzelfde jaar had betaald. Op 31 december 2012 zou men dus de bijdrage betaald moeten hebben in de mate dat de grens van 30.000,00 EUR in 2012 overschreden was.

Eind vorig jaar werd de regeling echter herschreven. Volgens de gepubliceerde regeling op 31/12/2012 is de Wyninckxbijdrage nu nog steeds verschuldigd op 31 december van elk jaar (bijdragejaar), maar berekend op de pensioenbijdragen die de vennootschap heeft betaald aan het jaar voorafgaand aan het bijdragejaar.

Dit heeft tot gevolg dat de Wyninckxbijdrage voor het eerst verschuldigd werd op 31 december van 2012 te berekenen over de pensioenbijdragen betaald in het jaar 2011. Doch, wegens de late publicatie van deze wetgeving moet de aangifte en de betaling van de eerste Wyninckxbijdrage pas afgerond worden tegen 28 februari 2013. Per maand laattijdige betaling zal de verschuldigde bijdrage vervolgens worden verhoogd met 1% op het gedeelte van de bijdrage dat nog niet werd betaald.

Let wel, voor werknemers moest de bijdrage reeds worden betaald tegen 31 januari 2013 middels de RSZ-aangifte over het 4e kwartaal van 2012.

Het is aldus aan te raden uw pensioeninstelling te contacteren om na te gaan of uw vennootschap voor één of meerdere bedrijfsleiders deze grens heeft overschreden in 2011, teneinde nog tijdig de verschuldigde bijdrage te betalen en bijkomende verhogingen te vermijden.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren