x

Verhoging van de btw-boetes: Opnieuw een Di Rupo-maatregel die de zelfstandigen treft!

Dit artikel werd geschreven door Jonathan Schuermans.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De regering Di Rupo liet eind juni een programmawet publiceren waarbij de niet-proportionele boetes vanaf 01/07/2012 verdubbeld worden. De schaal 25 tot 2.500 EUR werd opgetrokken naar 50 tot 5.000 EUR. Het doel is een eenvoudigere, coherentere en transparantere aanpak van de inbreuken door deze voortaan in categorie├źn in te delen. Deze niet-proportionele geldboetes hebben voornamelijk betrekking op inbreuken van de formele btw-verplichtingen.

Zo verdubbelt de boete voor het niet-indienen van een btw-aangifte van 500 naar 1.000 EUR. De boetes voor het niet indienen van jaarlijkse klantenlistings of het niet indienen van de opgave 'intracommunautaire handelingen' stijgen van 2.500 naar 3.000 EUR.

Naast de verhoging werden ook enkele nieuwe boetes ingevoerd, bijvoorbeeld voor het foutief invullen van de periodieke btw-aangiften. De administratieve verminderde geldboeten werden eveneens opgeheven. Voor overtredingen begaan met het doel om belastingen te ontduiken wordt de maximumboete opgetrokken tot 5.000 EUR per overtreding.

Aan de proportionele boetes werd weinig gewijzigd. Wel werd de boete verhoogd van 10 naar 15% op de verschuldigde belasting in geval een btw-belastingsplichtige niet of laattijdig het verschuldigde btw-bedrag betaalt of nalaat de voorschotten waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de periodieke btw-aangiften te voldoen.

De overige proportionele boetes blijven onveranderd.

Conclusie

Het overgrote deel van de (niet-proportionele) boetes gaat fors omhoog, maar de verdubbeling van de boetevorken betekent niet automatisch dat alle bestaande boetes ook effectief stijgen.

Deze boetes kunnen op eenvoudige wijze vermeden worden, namelijk door het (tijdig) naleven van de formele btw-verplichtingen. Hou dus de btw-deadlines in de gaten!

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren