x

Vandelanotte moves for air

Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Vandelanotte Moves For Air heeft niets te maken met enige vorm van verhuis van bureaus of kantoren noch met het inoefenen van dancemoves voor één of ander nieuw programma maar alles met de nationale actie van de Mucoverening (Belgische Vereniging voor de Strijd tegen Mucoviscidose). Na vorig jaar te hebben deelgenomen aan de Glazen huis-actie van Studio Brussel zet de Vandelanotte Vriendenkring in het kader van de Move For Air-actie van de Mucovereniging in december een heus project op poten waarbij ze voor de medewerkers niet alleen een 3-weken durende stappencompetitie organiseert (waarbij Vandelanotte voor elke 10.000ste stap 1 EUR aan de Mucovereniging geeft), een smulfestijn (met verkoop van soep en croques) en een kerstdrink houdt (met prijsuitreiking voor de beste stappers), de knuffelaapjes van de Mucovereniging verkoopt, maar ze gaan nog een stap verder en proberen ook orgaandonatie en registratie als donor wat meer onder de aandacht te brengen.

Zowel de aandacht voor de ziekte mucoviscidose (ook wel muco genoemd; in Nederland taaislijmziekte genoemd wat de ziekte goed samenvat: het slijm in de longen is bij muco's veel taaier dan bij "normale mensen") als voor orgaandonatie kan ik enkel maar toejuichen aangezien ikzelf als mucopatiënt reeds 2 longtransplantaties achter de rug heb.

Misschien moet ik me kort even voorstellen: ik ben Bart Cappelle, 37 en werkzaam als manager op de juridisch afdeling. Aangezien muco een erfelijke ziekte is heb ik de ziekte al van bij mijn geboorte, al werd ze maar vastgesteld rond mijn derde levensjaar. Daarvoor was mijn mama een "overbezorgde moeder".
Ondanks de ziekte had ik een vrij normale jeugd (mits uiteraard wat extra verzorging zoals dagelijkse aerosols om de luchtwegen open te zetten en extra beweging) en kon ik ook universitaire studies afwerken. Na een half jaar te hebben gewerkt op een advocatenkantoor hadden mijn longen er precies geen zin meer in (of het een vorm van allergie was aan de advocatuur laat ik in het midden) en een vijftiental opnames later (en intussen al levend in de wetenschap dat een longtransplantatie de enige redding was) werd ik in 2004 een eerste keer getransplanteerd en kon ik, na 3 weken ziekenhuis, aan mijn tweede leven beginnen. Na enkele maanden kon ik het werk probleemloos hervatten, zij het aan een regime van 90% en beleefde ik een vrij onbezorgde periode (in 2008 werd ik zelfs papa). In september 2009 ben ik dan begonnen op de juridische afdeling van Vandelanotte.

Bij mijn sollicitatie ben ik heel open geweest over mijn ziekte en mijn transplantatie en het feit dat dit wel wat met zich mee kan brengen (regelmatig controle, jaarlijks drie dagen check-up (onder transplanten 't groot onderhoud genoemd) en meer kans op ziek zijn dan "normale" mensen). Daar werd echter nooit een probleem van gemaakt, noch door de directie noch door de collega's. Aangezien ik me met mijn nieuwe longen superman voelde (weliswaar zonder heldenpak) besloot ik fulltime te werken.

Een jaar nadien promoveerde ik tot manager en alles liep vlot, tot net voor de zomer van 2011. Wat bacteriën die zich niet zomaar wilden overgeven resulteerden in een ziekenhuisopname. Daar werd ik op een gegeven moment "in slaap" gedaan voor een bronchoscopie (zonder al te bloederige details: een onderzoek waar men via een buis door de luchtpijp met een camera in de longen gaat kijken) en werd ik zoals voorzien niets vermoedend wakker na dit onderzoek. Bleek dat we intussen wel een weekje later waren en ik op 1 augustus 2011 een dringende hertransplantatie had ondergaan en dus weer een nieuw paar longen had gekregen. Blijkbaar was tijdens het onderzoek gebleken dat er één en ander niet zo koosjer was met mijn longen en hielden ze me veiligheidshalve in slaap. Als bij wonder hebben ze toen heel snel nieuwe geschikte longen gevonden (donorlongen moeten immers onder andere stroken qua bloedgroep). Iedereen had het erover dat ik heel veel geluk heb gehad en heel veel en goeie engelbewaarders rond mij moest hebben, maar ik had in eerste instantie meer iets van: oh, neen, weer dat hele circus, weer die revalidatie (voor diegenen die er van dromen eens een hele week te kunnen slapen: geloof me, dat is geen goed idee want je spieren smelten als sneeuw voor de zon (zelfs al was die er die zomer amper) (al kan het ook liggen aan de medicatie tegen varkensgriep, dolle koeienziekte en dergelijk die ze me hebben gegeven). Ik was zelfs niet in staat om mijn armen op te heffen, laat staan recht te staan. Een uurtje in de zetel zitten resulteerde direct in compleet uitgeput zijn.

Ik herinner me nog goed dat ik via de hightech touchscreen tv-toestellen/computers op intensieve in UZ Leuven (aangezien ik mij armen niet hoog genoeg kon tillen bediende ik deze met een lang stevig rietje), vrij snel (op 8 augustus 2011 (hij zit nog in mijn mailbox)) een mail heb gestuurd aan Hein Vandelanotte, om mijn plaats vacant te houden, dat ik zeker terugkwam maar dat ik nog niet wist wanneer en dat dit waarschijnlijk maar deeltijds zou zijn (al had de familieraad beslist dat ik niet meer mocht werken en mijn oom, Jacques Cappelle - partner bij Vandelanotte, intussen mijn intussen goed gekende schuif met Snickers, Mars ed leeggehaald (en ze al dan niet zelf opgegeten)).

Ik kreeg vrij snel de geruststelling van Hein Vandelanotte dat ik zeker terug welkom was, onder welk systeem ook, maar eerst aan mezelf moest denken. Een maandje na mijn operatie was ik opnieuw thuis en na enkele maanden extra revalideren vond ik de tijd rijp om met de directie samen te zitten in het kader van mijn werkhervatting. Daarbij mocht ik volledig vrij kiezen wanneer en hoeveel ik wou werken. Ik herinner me nog dat opnieuw Hein me toen zei dat het voor hem belangrijker was dat ze me nog lang en regelmatig gingen zien dan heel veel maar kort en onregelmatig (iets met hooi en teveel). Begin januari 2012 ben ik dan deeltijds beginnen werken en dat doe ik nu nog, en dat gaat perfect. In het begin moest ik me uiteraard weer wat inwerken, de eerlijkheid gebied me toe te geven dat ik tijdens mijn 6 maanden afwezigheid niet echt veel juridische literatuur heb gelezen (gelukkig was het overheidsapparaat nu ook niet zo op kruissnelheid) maar daar had men alle begrip voor.

Intussen ben ik bijna weer een jaar aan de slag, anderhalf jaar getransplanteerd en gaat het leven rustig verder(al is mijn kortetermijn-geheugen door de medicatie nog wat meer aangetast dan vroeger) en dat wil ik liefst nog heel lang houden. Uiteraard zit in mijn achterhoofd het besef dat er nog altijd iets kan mislopen, ik was immers jarenlang het voorbeeld van hoe een transplantatie moest. Ik ben nu nog altijd een voorbeeld, maar eerder van hoe het niet moet.

Ik zou mijn verhaal willen afronden met Vandelanotte te bedanken voor de kansen die ik als "speciaal geval" krijg en voor het opzetten van deze actie. De muco-vereniging probeert immers alle mensen met muco te steunen waar mogelijk en kan elke euro heel goed gebruiken. Daarnaast is het ook van belang om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich registreren als donor (uiteraard uit vrije wil en uit overtuiging) zodat niemand (muco-, long, nier-, lever-, hartpatiënt, enz ) aan zijn/haar ziekte overlijdt voor er een geschikt orgaan is gevonden.

Tenslotte kan ik ook enkel nog mijn 2 donors (of hun families die akkoord gingen met orgaandonatie) bedanken voor de extra levens die ik heb gekregen. Ergens hoop ik in een vorig leven een kat geweest te zijn.

Om met een extra positieve noot te eindigen: binnen Vandelanotte werd de beslissing genomen om vanaf 2013 zelfs nog meer goede doelen te steunen.

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren