x

Testament krijgt voorrang op Levensverzekering & Groepsverzekering

Dit artikel werd geschreven door Chantal Cool.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.

De overlijdensdekking

Wanneer mensen een TAK 21 of TAK 23 levensverzekering of een groepsverzekering aangaan, dan doen ze dit meestal niet als een verzekering tegen het overlijden, maar eerder als een belegging (levensverzekering) of als bijkomende spaarformule om hun pensioen aan te vullen. Men doet dit omdat het een fiscaalvriendelijke manier is om een bijkomend vermogen op te bouwen voor later.

De component "overlijdensdekking" wordt daarbij nogal snel vergeten. Daardoor wordt ook geen of nauwelijks aandacht besteed aan de begunstigden bij overlijden. In se levert dat echter geen problemen op. Elk contract voorziet namelijk in een standaardregeling indien de verzekerde overlijdt voordat de einddatum van het contract is bereikt. De meest voorkomende formule daarbij is het cascade systeem dat er als volgt uitziet. In eerste instantie is de echtgenoot de begunstigde, in tweede instantie de kinderen en indien die er niet zijn, zullen in derde instantie.

Voorbeeld

Dit standaard cascadesysteem kan echter problemen veroorzaken. Stel u de situatie maar voor waarbij Mr. Goossens en Mevr. Dewilde wettelijk samen leven, maar kinderloos zijn. Bij een overlijden van Mr. Goossens zal het geld van zijn groepsverzekering niet naar zijn partner gaan (want zij is geen echtgenote), maar naar de broer van Mr. Goossens, die volgens de wet zijn wettelijke erfgenaam is. Mevr. Dewilde krijgt dus niets van de groepsverzekering.

Mr. Goossens heeft in het verleden wel wat opzoeking gedaan rondom zijn erfrecht en was al tot de conclusie gekomen dat zijn vrouw maar een beperkt deel van zijn nalatenschap zal ontvangen en om die reden heeft hij een testament opgemaakt waarbij bepaald wordt dat zijn ganse nalatenschap naar Mevr. Dewilde gaat. Dit zal inderdaad een oplossing zijn voor de nalatenschap van Mr. Goossens, maar niet voor de groepsverzekering, door het eenvoudige feit dat de groepsverzekering buiten de nalatenschap valt en het testament bijgevolg geen impact heeft op de groepsverzekering.

Nieuwe wetgeving

Dit is echter verleden tijd. De wet is in die optiek recentelijk gewijzigd. Wanneer het cascade systeem speelt en de wettelijke erfgenamen de begunstigden zijn van de groepsverzekering, dan zal het uitgekeerde kapitaal bij wijze van fictie vanaf nu in de nalatenschap vallen. Op die manier zal het testament dus wél invloed hebben op de groepsverzekering.

Deze regeling gaat op voor de nieuwe contracten en voor alle bestaande contracten. Wanneer u echter van oordeel bent dat de oude regeling beter aansluit bij uw wensen, dan dient u binnen de twee jaar een addendum toe te voegen aan uw levensverzekering of groepsverzekering.

De begunstigde bij leven aanduiden

We willen in deze tekst ook verder gaan dan dit nieuwe wetsvoorstel. Los van het feit of deze regeling op u van toepassing is, is het belangrijk om u zelf de vraag te stellen wie bij uw overlijden deze uitkering krijgt en of dat ook de persoon is die u begunstigde wenst te maken van deze geldsom. U kunt namelijk altijd via een addendum aan uw levens- of groepsverzekering een andere begunstigde aanduiden of een andere verdeling opmaken. Zo zou u bijvoorbeeld 50% van het geld naar uw echtgenoot kunnen laten gaan en 25% naar elk van beide kinderen. Wanneer dit over grote bedragen gaat, zou dit zelf een oplossing kunnen bieden zodat u geen hoge successielasten moet betalen.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren