x

Sociale verkiezingen: startschot !

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
U heeft ongetwijfeld al het aantal werknemers en uitzendkrachten geteld en het begrip "technische bedrijfseenheid" getoetst.

Afhankelijk van de datum waarop de sociale verkiezingen in uw onderneming doorgaan - tussen 7 en 20 mei 2012 - zult u tussen 9 en 22 december 2011 de eerste schriftelijke mededelingen moeten verrichten.
De mededelingen omvatten de verhouding tussen de juridische entiteit(en) en de technische bedrijfseenheid/-eenheden; het aantal personeelsleden per categorie op datum van de mededeling; de functies en de lijst van het leidinggevend personeel; in ondernemingen met minstens 30 bedienden moet dit ook bekendgemaakt worden voor de kaderleden.
U maakt ook de datum bekend van de "dag Y" dit is de dag waarop u denkt de verkiezingen te houden en " dag X", die 90 dagen aan de verkiezingsdag voorafgaat en waarmee de pre-electorale periode afgesloten wordt.

De mededelingen moeten schriftelijk verschaft worden aan de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming of de vakbondsafvaardiging indien er geen comité is, aan de drie representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisatie voor kaderleden. Uw werknemers moeten op de hoogte gebracht worden door middel van aanplakking. U mag hen elektronisch op de hoogte brengen ingeval iedere werknemer tijdens de werkuren toegang heeft tot dit elektronisch medium.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren