x

Sociale verkiezingen : laatste mogelijkheid tot aanpassing kandidatenlijsten !

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De verkiezingsdatum nadert met rasse schreden; de voorbereidingen zijn absoluut nog niet achter de rug.

Tussen 23 april en 6 mei - X+76 in het verkiezingsjargon, afhankelijk van de datum waarop de verkiezingen in uw bedrijf plaatsvinden - kunnen de kandidatenlijsten gewijzigd worden, wanneer een kandidaat zelf zijn kandidatuur intrekt of bij ontslag uit de vakbond die de kandidaat heeft voorgedragen. De kandidaat die uit dienst gaat of overlijdt, zal ook vervangen worden. Indien de kandidaat wijzigt van personeelscategorie, moet u ook nagaan of dit gevolgen heeft voor zijn kandidatuur.

Als de kandidatenlijsten definitief zijn, kunt u de stembiljetten opmaken om deze 10 dagen voor de verkiezingsdag te overhandigen.

Toch nog even nazien of u op X+56 (van 3 tot 16 april) akkoord bekomen heeft van alle vakverenigingen of stemming per brief te organiseren voor bepaalde personeelsleden.

In de periode van 17 tot 30 april, ofte X+70, zullen de vakbonden u de lijst met getuigen en hun plaatsvervangers in de stembureaus bezorgen. Hou er rekening mee dat een getuige die in een ander stembureau moet gaan stemmen dan datgene waar hij als getuige is aangesteld, de stemming kan schorsen gedurende de nodige tijd om zelf zijn stem uit te brengen.

Wij hopen dan ook dat de verkiezingsdag rimpelloos verloopt na uw goede voorbereiding en dat u de kieshokjes op het einde van dag Y met gerust gemoed gedurende de komende 4 jaar kunt opbergen.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren