x

Roemenen en Bulgaren: overgangsbepalingen verlengd

Dit artikel werd geschreven door Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Op 1 januari 2007 traden Roemenië en Bulgarije toe tot de Europese Unie. België maakte toen echter gebruik van de mogelijkheid om het vrij verkeer van die nieuwe EU-werknemers tijdelijk op te schorten. De overgangsmaatregelen voor de "nieuwe" EU-onderdanen liepen in principe af op 31 december 2011. België heeft nu beslist om de bijzondere regeling voor Roemenen en Bulgaren te behouden tot en met 31 december 2013. Hiermee heeft België dezelfde keuze gemaakt als haar buurlanden.

Een van de basisbeginselen van de Europese Unie is het vrij verkeer van personen. In principe hebben alle EU-onderdanen dus het recht om vrij naar België te reizen. Indien de EU-onderdaan naar België wenst te komen om hier als werknemer te werken en hiervoor ook langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven, zal hij enkel zijn nationaliteit moeten kunnen aantonen. In dat geval geldt slechts een registratieverplichting bij de gemeente. Eens de voorwaarden onderzocht en voldaan bevonden zijn, zal hem een elektronische vreemdelingenkaart E worden afgeleverd. Er is voor de tewerkstelling van EU-onderdanen in principe geen enkele arbeidskaart of -vergunning vereist.

In tegenstelling tot de andere EU-onderdanen, kunnen Roemenen en Bulgaren die als werknemer willen komen uitoefenen enkel een verblijfsrecht als werknemer in België bekomen, indien zij eerst over een arbeidskaart B beschikken.

Voor hen gelden echter volgende versoepelingen:
  • een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek voor knelpuntberoepen;
  • de mogelijkheid om de arbeidskaart B te bekomen, terwijl ze zich al op Belgisch grondgebied bevinden.

Opgelet: De werkgever moet wel voorafgaandelijk over een arbeidsvergunning beschikken voor het uit te voeren werk waarvoor hij de werknemer wil aanwerven.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren