x

Regering voert IPA door!

Dit artikel werd geschreven door Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Met de huidige gepubliceerde wetgeving maakt de regering een begin van harmonisatie van het arbeiders- en het bediendestatuut uit.

Vooreerst worden de regels betreffende ontslag en de economische werkloosheid aangepakt.
Concreet zal dit betekenen:
  • de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2012;
  • een nieuwe werkgeversbijdrage van 3% van de ontslagvergoeding in geval van ontslag van een bediende met een jaarloon van € 61.071 of meer;
  • de verplichting tot de betaling van een supplement bij sommige vormen van tijdelijke werkloosheid.

Verschillende andere punten zoals het gewaarborgd loon, de carensdag en de jaarlijkse vakantie, worden momenteel verder onderzocht.

Daarnaast bevestigt deze wet:
  • de verlenging van de tijdelijke crisiswerkloosheid tot 31 december 2011 en de omzetting ervan in een definitief stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden;
  • de verlenging van de crisispremie tot 31 december 2011 en de omzetting ervan in een ontslagpremie voor onbepaalde duur;
  • de verlenging van bepaalde brugpensioenregelingen;
  • de verlenging van enkele bestaande afspraken (innovatiepremie, werkgeversbijdragen, vrijstelling startbaanverplichting,...).

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren