x

Nieuwe regeling voor studentenarbeid

Dit artikel werd geschreven door Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Studentenarbeid is minder en minder een fenomeen van de zomerperiode. Steeds meer studenten werken gans het jaar rond. Om een antwoord te bieden op deze gewijzigde realiteit paste de wetgever de regelgeving rond studentenarbeid aan. Deze wetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2012.

Studenten zijn thans in principe onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen, behalve wanneer:
  • De student werkt in het kader van een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten gedurende maximaal 50 werkdagen gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling tijdens het kalenderjaar;
  • Er bestaat een geschreven overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dient slechts een solidariteitsbijdrage te worden betaald. De solidariteitsbijdrage bedraagt 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Buiten de zomermaanden bedraagt deze bijdrage 8,01% ten laste van de werkgever en 4,5% ten laste van de student.

Een student die gedurende minstens 12 maanden ononderbroken werkt bij dezelfde werkgever, kan niet langer bij deze werkgever worden tewerkgesteld als student.

Het is voor de werkgever mogelijk om een aantal werkdagen te reserveren via de Dimona aangifte.

Het contingent van reeds gewerkte dagen zal steeds raadpleegbaar zijn via de webapplicatie: www.studentatwork.be. Opgelet, om gebruik te kunnen maken van deze applicatie dient de werkgever steeds te beschikken over een login op de portaalsite www.socialsecurity.be.

Om het aantal resterende werkdagen te raadplegen, gaat de werkgever als volgt te werk:
  • Vraag aan de student om een attest te bezorgen (dat hij zelf op 'student@work - 50days' heeft gevonden in het deel dat voor studenten is voorbehouden) waarmee de werkgever dan zijn contingent kan raadplegen.
  • Log met de gebruikelijke login aan op de online dienst 'Student@work - 50days'.
  • Voer de toegangscode in. Die is terug te vinden op het attest dat de student heeft overhandigd.
  • Het contingent van de student kan worden geraadpleegd en zelfs worden afgedrukt

Wordt het contingent van 50 dagen overschreden, dan zal deze arbeid vanaf de 51ste dag onderworpen zijn aan de gewone socialezekerheidsbijdragen wanneer de werkgever de student spontaan in zijn DMFA-aangiftes vermeld met gewone RSZ-percentages. Gebeurt dit niet spontaan dan zullen op de volledige tewerkstelling de gewone RSZ-percentages van toepassing zijn. Gebeurt de tewerkstelling bij dezelfde werkgever, dan zal dit zijn vanaf dag 1. Gebeurt de tewerkstelling bij verschillende werkgevers, dan zal dit enkel van toepassing zijn op de werkgever bij wie de overschrijding gebeurt. Hierbij zal de datum van de ingave in de Dimona en niet van de datum van effectieve tewerkstelling bepalend zijn.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren