x

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012

Dit artikel werd geschreven door Ellen Verstraete.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Vanaf 1 januari 2012 zijn nieuwe regels invoege getreden voor de opzegging van arbeiders en bedienden. Deze regeling brengt wijzigingen met zich mee op drie vlakken, (1) berekening anciënniteit, (2) opzeggingstermijn arbeiders en (3) opzeggingstermijn hogere bedienden. Deze nieuwe ontslagregeling is van toepassing voor de werknemers die in 2012 worden aangeworven.

Berekening anciënniteit

De opzeggingstermijn wordt bepaald in functie van de verworven anciënniteit bij de werknemer op het moment van het ontslag. Deze periode wordt onder voorwaarden uitgebreid met de anciënniteit die een werknemer heeft verworven als uitzendkracht. Deze periode mag echter nooit één jaar overtreffen.

Opzeggingstermijn arbeiders

Voor deze sectoren waar er geen sectorale regeling bestaat, worden de opzeggingstermijn verhoogd met een coëfficiënt van 1,15. Voor de sectoren waar er een sectorale regeling bestaat dient een beslissing te worden getroffen om al dan niet de termijnen aan te passen tegen 31 december 2012.

Opzeggingstermijn hogere bedienden

Voor de hogere bedienden (loon > 31.467 EUR en < 62.934 EUR) zal er een vaste opzeggingstermijn van toepassing worden. Als uitgangspunt geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit. De opzeggingstermijn mag echter nooit korter zijn dan drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit. Vanaf 2014 daalt dit naar 29 dagen per begonnen jaar anciënniteit.

Deze wijzigingen werden ingevoerd met het oog op de harmonisatie van het sociaal statuut arbeiders en bedienden. Zoals hierboven kan worden vastgesteld, betreft dit echter slechts zeer geringe eerste stappen hiertoe.

Arbeidreglement

De nieuwe regeling van de opzeg moet in het arbeidsreglement vermeld staan voor zover in dit arbeidsreglement uitdrukkelijk de duur van de opzeggingstermijnen is opgenomen.

Deze aanpassing kan gebeuren zonder dat de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet worden gevolgd.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren