x

Nieuwe begrotingsmaatregelen, wat is de fiscale impact?

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De regeringspartijen hebben onder leiding van premier Di Rupo een akkoord bereikt aangaande de begroting 2013. Het begrotingsakkoord is opnieuw een samenraapsel geworden van besparingen en nieuwe belastingen. Enerzijds om het begrotingsgat te dichten, anderzijds voor economische relancemaatregelen. Wij zetten voor u de belangrijkste fiscale wijzigingen op een rijtje:

Roerende voorheffing: van 21% naar 25%

Interesten en dividenden die u ontvangt, worden vanaf 2013 onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 25%. Dit betekent aldus dat er geen aangifteplicht meer zal zijn vanaf 2013. De zogeheten rijkentaks van 4% (21% + 4%) verdwijnt hiermee ook en ook de VVPR-strips (verlaagde voorheffing/précompte réduit) verdwijnen. Voor de roerende inkomsten van 2012 (die wel nog aangegeven moeten worden) zal er een overgangsmaatregel worden uitgewerkt.

Het tarief op spaarboekjes (15%), de liquidatieboni (10%) en de Letermestaatsbon (15%) blijft ongewijzigd. Vastgoedbevaks daarentegen worden onderworpen vanaf 2013 aan een bevrijdende voorheffing van 15% i.p.v. 0%.

Meerwaardebelasting holdingvennootschappen

Wanneer holdings aandelen kopen en verkopen zal een taks van 0,4% verschuldigd zijn op de gerealiseerde meerwaarden. Deze meerwaardebelasting is enkel van toepassing op holdings, niet op de belegger-natuurlijke persoon.

Levensverzekeringen

Premies die betaald worden in een tak 21-verzekering of een tak 23-verzekering worden nu getaxeerd met 1,1%. Vanaf 2013 zal deze taks worden opgetrokken tot 2%. Deze verhoging geldt niet voor schuldsaldoverzekeringen. Pensioenspaarverzekeringen blijven ook in 2013 verder vrijgesteld van deze taks.

Fiscale amnestie

Ook in 2013 blijft het mogelijk gelden uit het buitenland aan te geven en te repatriëren. Dit zou de laatste ronde fiscale amnestie zijn.

Notionele interestaftrek

Het systeem van de notionele interestaftrek blijft behouden, maar het tarief zal gewijzigd worden zodat het nauwer aansluit bij de rente-evolutie.

Momenteel worden deze begrotingsmaatregelen in wetgevende teksten vertaald. Vandelanotte blijft deze verwikkelingen op de voet volgen. Van zodra meer concrete informatie ter zake beschikbaar wordt, volgen verdere nieuwsberichten.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren