x

'Miserietaks' van 1% naar 2,5%

Dit artikel werd geschreven door Carolien Christiaens.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De Vlaamse overheid heeft het basistarief van de verdeeltaks opgetrokken van 1% naar 2,5%. Deze taks wordt ook wel eens 'miserietaks' of 'echtscheidingstaks' genoemd. Het verhoogde tarief is van toepassing vanaf 1 augustus 2012.

De verdeeltaks is de belasting die betaald moet worden wanneer een onroerend goed verdeeld wordt (een 'uitonverdeeldheidtreding').
Een onverdeeldheid bestaat als meerdere personen samen eigenaar zijn van een bepaald goed. Er kan sprake zijn van een uitonverdeeldheidtreding bij de verdeling van een onroerend goed na een echtscheiding. Het geldt bijvoorbeeld ook voor erfgenamen die in onverdeeldheid een bepaald goed erven en dat onderling willen verdelen. Men kan ook verschillende goederen aan meerdere personen schenken in onverdeeldheid waarna de begiftigden dan onderling uit onverdeeldheid treden. Dat is een techniek van successieplanning om te vermijden dat de zoon of dochter ongelijk behandeld wordt als de geschonken goederen verschillend in waarde zouden evolueren.

Om de belasting enigszins te milderen worden er twee sociaal getinte correcties aangebracht. Scheidende koppels krijgen wel een vrijstelling op de onderste schijf van 50.000 euro. De vrijstelling is alleen van toepassing voor gehuwden en koppels die minstens één jaar ononderbroken wettelijk samenwonen. Wettelijk samenwonenden krijgen één jaar de tijd om de woning te verdelen of te verkopen. Deze vrijstelling wordt verhoogd met 20.000 euro per kind waarvoor een van beide partners kinderbijslag geniet. Alle kinderen worden in aanmerking genomen, ook de niet-gemeenschappelijke kinderen en de geadopteerde kinderen.

In bepaalde gevallen kan het ontstaan van een onverdeelheid vermeden worden en kunnen er andere pistes gevolgd worden. Ons kantoor kan u hierbij verder begeleiden.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren