x

Ministerraad keurt de lastenverlaging voor de horeca goed

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Anneleen Wydooghe, Ellen Verstraete.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Onze horeca biedt werk aan bijna 130.000 mensen, waarvan er velen laaggeschoold en jong zijn. Maar de horeca is ook één van de meest fraudegevoelige sectoren. Om hieraan een antwoord te bieden introduceerde Staatsecretaris van fraudebestrijding John Crombez het horecaplan. Hij beoogt met dit plan om de bedrijven te stimuleren en tegelijk het zwartwerk terugdringen. De lasten worden verlaagd en de regels vereenvoudigd om de sector witter en gezonder te maken, de eerlijke concurrentie te herstellen én duurzame tewerkstelling te creëren.

In uitvoering van dit horecaplan keurt de ministerraad vandaag twee vormen van lastenverlagingen goed, zijnde voor de gelegenheidsarbeid, anderzijds voor de vaste personeelsleden.

Vanaf volgend jaar zullen de sociale bijdragen voor de 'extra's' op een lagere forfaitaire basis worden berekend. Ook als je maar twee uur werkt worden je lasten vandaag berekend op minimaal 5 uur. Dat verandert: voor de eerste uren kan de werkgever een laag forfait per uur betalen. Werknemers kunnen 50 dagen van dit systeem gebruik maken en werkgevers 100 dagen. Er is ook gezorgd voor een fiscaal voordeel voor de werknemers, die netto meer zullen overhouden omdat hun extra uren minder worden belast. De werknemers moeten zich verplicht aanmelden via de slimme kassa.

Om voltijdse vaste tewerkstelling te stimuleren komt er een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor vaste contracten. Een lastenverlaging van 500 euro per kwartaal voor de eerste vijf werknemers. Voor werknemers jonger dan 26 jaar loopt dit op tot 800 euro per kwartaal. De maatregel is van toepassing op bedrijven met minder dan 20 werknemers.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren