x

Het leven na de sociale verkiezingen....

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Uiterlijk op 20 mei laatsleden werden de sociale verkiezingen gehouden. Door de aanplakking van de verkiezingsuitslag, konden alle werknemers kennis nemen van de verkozen werknemersvertegenwoordigers en hun vervangers voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en de Ondernemingsraad.

U heeft ondertussen zelf ook de namen van uw werkgeversafgevaardigden bekendgemaakt, gekozen uit de lijst van het leidinggevend personeel. Alle verkiezingsdocumenten moet u gedurende 25 dagen bewaren voor het geval er beroep aangetekend wordt tegen de uitslag. De nieuwe organen moeten binnen de 45 dagen na de verkiezingsdatum worden geïnstalleerd. De voorzitter van het bestaande Comité of de Raad zorgt voor de oproeping. Zo de organen voor de eerste maal verkozen werden, zult u als werkgever hiertoe het initiatief moeten nemen. Op deze installatievergadering zal een (nieuwe) voorzitter en een secretaris aangeduid worden. U kunt als ondernemingshoofd zelf de functie van voorzitter waarnemen of een gevolmachtigde aanstellen.

De werking van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt vastgelegd in een "huishoudelijk reglement". De eerste vergadering is dan ook bij uitstek geschikt om dit reglement op te stellen ofwel aan te passen en door de leden van het orgaan te laten goedkeuren. Voor sommige sectoren werd een model van huishoudelijk reglement uitgewerkt binnen het paritair comité. Naast de verplichte vermeldingen, is het altijd interessant een aantal praktische zaken en procedures op te nemen, al dan niet eigen aan uw onderneming, om de werking van het Comité of de Raad vlot(ter) te laten verlopen.

Vergeet ook niet om de lijst van beschermde personen in uw onderneming aan te passen: de namen van de beschermde personen en de termijn waarover hun bescherming zich uitstrekt. Op die manier heeft u steeds een bijgewerkt overzicht bij de hand.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren