x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Het eenheidsstatuut: is de kogel nu door de kerk?

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Ellen Verstraete, Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Op 7 juli 2011 gaf het Grondwettelijk Hof de wetgever nog tijd tot 8 juli 2013 om een oplossing te vinden voor het onderscheid tussen arbeiders en bedienden, meer in het bijzonder voor de opzeggingstermijnen en de carensdag. Die oplossing die de Groep van tien en de Minister van Werk na urenlang onderhandelen uitwerkte, is geen wetsontwerp, maar 'slechts' een nota. Het is de bedoeling dat deze tekst de basis vormt voor de verdere noodzakelijke werkzaamheden zoals wetsontwerpen en uitvoeringsbesluiten.

Opzegtermijnen

De nieuwe regeling vanaf 1 januari zou gelden voor alle werknemers, ongeacht of ze voor of na 1 januari 2014 in dienst treden, ongeacht of ze vandaag arbeiders of bedienden zijn.

Voormalig bedienden die reeds voor 1 januari 2014 in dienst waren, zullen de rest van hun rechten opbouwen volgens het nieuwe systeem. De opzegtermijn die 'verworven' was op basis van de anciënniteit opgebouwd vóór 2014, blijft verworven.

De totale opzegtermijn die de arbeiders verworven hebben, die opgezegd worden onder het bestaande en het nieuwe systeem, zal worden vergeleken met de anciënniteit die ze opgebouwd zouden hebben als ze hun hele loopbaan onder het nieuwe systeem hadden gepresteerd. Dat verschil zullen ze gecompenseerd krijgen op een gelijkwaardige manier. Dit systeem wordt wel niet van in het begin voor alle arbeiders van toepassing. Vanaf de publicatie krijgen alle arbeiders met een anciënniteit van 30 jaar of meer er toegang toe, vanaf 2014 deze met een anciënniteit van 20 jaar, vanaf 2015 met 15 jaar anciënniteit, vanaf 2016 met 10 jaar anciënniteit en vanaf 2017 alle arbeiders.

Op de opzegtermijnen kunnen bepaalde periodes of vergoedingen in mindering komen.

Dit alles leidt tot de volgende opzegtermijnen (in weken):
 • Eerste vijf jaar:
  • 1ste kwartaal: 2
  • 2de kwartaal: 7
  • 3de kwartaal: 6
  • 4de kwartaal: 7
  • 5de kwartaal: 8
  • 6de kwartaal: 9
  • 7de kwartaal: 10
  • 8ste kwartaal: 11
  • Jaar 2-3: 12
  • Jaar 3-4: 13
  • Jaar 4-5: 15
 • Na vijf jaar:
  • Verdere opbouw aan 3 weken per kalenderjaar tot 62 weken. Van zodra een anciënniteit van 20 jaar is bereikt bouwt het recht aan opzeggingsvergoeding verder op aan 1 week per loopbaanjaar.

Outplacement

Wie een anciënniteit heeft van meer dan 7 jaar, krijgt vier weken verplicht outplacement. Indien de opzegtermijn meer bedraagt dan een half jaar, mag de periode outplacement aangerekend worden op de opzegtermijn. Wie minimaal 7 maanden opzeg krijgt, moet zijn outplacement opnemen tijdens zijn dagen sollicitatieverlof.

Carensdag

Het voorstel van de Minister van Werk houdt in dat de carensdag wordt afgeschaft voor iedereen.

Uitzondering

Eén van de meest belangwekkende passages van het akkoord is de mogelijkheid om bepaalde activiteiten uit te zonderen van de nieuwe regeling. Voor deze activiteiten zouden dan niet de algemene opzegtermijnen toegepast moeten worden, maar die van cao 75.

De criteria voor het bepalen van deze activiteiten moeten door de sociale partners in een cao worden vastgelegd. In de besprekingen is gesproken over de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, hout en stoffering, kleding en confectie, diamant, land- en tuinbouw en enkele kleinere sectoren. Het is wachten op de NAR cao om de volledige en definitieve lijst te kennen.

Conclusie

De huidige triomf maakt hoogstens een goede start uit. Heel wat punten dienen hier echter nog verder gefinaliseerd te worden tegen 1 januari 2014. De sociale partners engageren zich om tegen 1 januari 2014 alle verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken. In de huidige teksten is hieromtrent echter weinig werkelijk engagement terug te vinden.

De teksten bieden ook geen oplossing voor de periode van 8 juli 2013 - tot 31 december 2013. De vraag stelt zich dan ook naar de gevolgen die dit van zich zal meebrengen.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat er een minimale verrekening van 15 procent moet worden toegekend in een Belgisch-Franse situatie. De toepassing van deze minimumverrekening blijkt een stuk voordeliger voor de Belgische particuliere belegger.

Prof DV.jpg

Onze nieuwste Vandelanotte News is er!

De nieuwste editie van onze Vandelanotte News staat in het teken van het Zomerakkoord. En dat lichten onze specialisten in deze editie maar al te graag toe.

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk
recent inzicht

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten.

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd

Op 4 september 2017 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2017 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016).

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren