x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

Het eenheidsstatuut: is de kogel nu door de kerk?

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Ellen Verstraete, Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Op 7 juli 2011 gaf het Grondwettelijk Hof de wetgever nog tijd tot 8 juli 2013 om een oplossing te vinden voor het onderscheid tussen arbeiders en bedienden, meer in het bijzonder voor de opzeggingstermijnen en de carensdag. Die oplossing die de Groep van tien en de Minister van Werk na urenlang onderhandelen uitwerkte, is geen wetsontwerp, maar 'slechts' een nota. Het is de bedoeling dat deze tekst de basis vormt voor de verdere noodzakelijke werkzaamheden zoals wetsontwerpen en uitvoeringsbesluiten.

Opzegtermijnen

De nieuwe regeling vanaf 1 januari zou gelden voor alle werknemers, ongeacht of ze voor of na 1 januari 2014 in dienst treden, ongeacht of ze vandaag arbeiders of bedienden zijn.

Voormalig bedienden die reeds voor 1 januari 2014 in dienst waren, zullen de rest van hun rechten opbouwen volgens het nieuwe systeem. De opzegtermijn die 'verworven' was op basis van de anciënniteit opgebouwd vóór 2014, blijft verworven.

De totale opzegtermijn die de arbeiders verworven hebben, die opgezegd worden onder het bestaande en het nieuwe systeem, zal worden vergeleken met de anciënniteit die ze opgebouwd zouden hebben als ze hun hele loopbaan onder het nieuwe systeem hadden gepresteerd. Dat verschil zullen ze gecompenseerd krijgen op een gelijkwaardige manier. Dit systeem wordt wel niet van in het begin voor alle arbeiders van toepassing. Vanaf de publicatie krijgen alle arbeiders met een anciënniteit van 30 jaar of meer er toegang toe, vanaf 2014 deze met een anciënniteit van 20 jaar, vanaf 2015 met 15 jaar anciënniteit, vanaf 2016 met 10 jaar anciënniteit en vanaf 2017 alle arbeiders.

Op de opzegtermijnen kunnen bepaalde periodes of vergoedingen in mindering komen.

Dit alles leidt tot de volgende opzegtermijnen (in weken):
 • Eerste vijf jaar:
  • 1ste kwartaal: 2
  • 2de kwartaal: 7
  • 3de kwartaal: 6
  • 4de kwartaal: 7
  • 5de kwartaal: 8
  • 6de kwartaal: 9
  • 7de kwartaal: 10
  • 8ste kwartaal: 11
  • Jaar 2-3: 12
  • Jaar 3-4: 13
  • Jaar 4-5: 15
 • Na vijf jaar:
  • Verdere opbouw aan 3 weken per kalenderjaar tot 62 weken. Van zodra een anciënniteit van 20 jaar is bereikt bouwt het recht aan opzeggingsvergoeding verder op aan 1 week per loopbaanjaar.

Outplacement

Wie een anciënniteit heeft van meer dan 7 jaar, krijgt vier weken verplicht outplacement. Indien de opzegtermijn meer bedraagt dan een half jaar, mag de periode outplacement aangerekend worden op de opzegtermijn. Wie minimaal 7 maanden opzeg krijgt, moet zijn outplacement opnemen tijdens zijn dagen sollicitatieverlof.

Carensdag

Het voorstel van de Minister van Werk houdt in dat de carensdag wordt afgeschaft voor iedereen.

Uitzondering

Eén van de meest belangwekkende passages van het akkoord is de mogelijkheid om bepaalde activiteiten uit te zonderen van de nieuwe regeling. Voor deze activiteiten zouden dan niet de algemene opzegtermijnen toegepast moeten worden, maar die van cao 75.

De criteria voor het bepalen van deze activiteiten moeten door de sociale partners in een cao worden vastgelegd. In de besprekingen is gesproken over de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, hout en stoffering, kleding en confectie, diamant, land- en tuinbouw en enkele kleinere sectoren. Het is wachten op de NAR cao om de volledige en definitieve lijst te kennen.

Conclusie

De huidige triomf maakt hoogstens een goede start uit. Heel wat punten dienen hier echter nog verder gefinaliseerd te worden tegen 1 januari 2014. De sociale partners engageren zich om tegen 1 januari 2014 alle verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken. In de huidige teksten is hieromtrent echter weinig werkelijk engagement terug te vinden.

De teksten bieden ook geen oplossing voor de periode van 8 juli 2013 - tot 31 december 2013. De vraag stelt zich dan ook naar de gevolgen die dit van zich zal meebrengen.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Facultatief regime voor btw-belaste onroerende verhuur
recent inzicht

Facultatief regime voor btw-belaste onroerende verhuur

Onroerende verhuur in de vastgoedsector is in België principieel vrijgesteld van btw. Het begrotingsakkoord van de federale regering van 26 juli 2017 voorziet in een optioneel stelsel voor een btw-belaste onroerende verhuur.

De verrekening van Amerikaanse bronheffing kan u veel geld besparen
recent inzicht

Zo bespaart u geld dankzij de verrekening van de Amerikaanse bronheffing

Wist u dat een Belgische vennootschap de ingehouden Amerikaanse bronheffing (of withholding tax) op dividenden kan verrekenen met de Belgische vennootschapsbelasting?

Steeds meer CEO's worden het slachtoffer van fraude
recent inzicht

Steeds meer CEO's worden het slachtoffer van fraude

De voorbije maanden werden steeds meer bedrijven het slachtoffer van een geavanceerde vorm van fraude, de zogenaamde CEO-fraude.

Zomerakkoord: dit zijn de fiscale gevolgen
recent inzicht

UPDATE | Dit zijn de fiscale gevolgen van het zomerakkoord

Vorige week kon de regering Michel na lang onderhandelen eindelijk een begrotingsakkoord sluiten. Wij zetten de aangekondigde fiscale maatregelen van het zomerakkoord voor u op een rij.

Belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde R-waarde!
recent inzicht

Belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde R-waarde!

Het Vlaamse Gewest heeft de belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft vanaf aanslagjaar 2018. Er is echter wel voorzien in een overgangsmaatregel.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren