x

Heeft u last van het Assepoestercomplex?

Dit artikel werd geschreven door Chantal Cool.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Nieuw-samengestelde gezinnen zijn dezer dagen een hot topic. Bent u niet dubbel verzekerd? Is uw wagen aangepast om iedereen te vervoeren? Wat doet u met de woning van beiden? Het zijn maar enkele van de vragen die voor de voeten van nieuwe gezinnen worden gegooid.

Maar heeft u er ook al bij stilgestaan bij de gevolgen voor uw gezin eenmaal u er niet meer bent? Zolang u leeft is er een logische band tussen uw kinderen uit de vorige relatie en uw nieuwe liefde. Maar als u het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild, is de kans reëel dat er spanningen ontstaan tussen beide partijen, het zogenaamde Assepoestercomplex, met als inzet uw vermogen. Een goede regeling tijdens uw leven is dan ook een must.

Arnaud & Jade

Arnaud is een frisse vijftiger en succesvol zakenman. Dat laatste is helaas ten koste gegaan van zijn gezinsleven en twee jaar geleden heeft zijn vrouw de scheiding aangevraagd. Gelukkig heeft de scheiding geen invloed gehad op de goede relatie met zijn drie kinderen die 27, 24 en 22 jaar oud zijn en al op eigen benen staan. Arnaud stortte zich na de scheiding nog meer op zijn werk, tot hij acht maand geleden de 21-jarige Jade leerde kennen via gemeenschappelijke vrienden. Het klikte meteen tussen de vlotte Arnaud en de bevallige Jade en na acht maanden besloten ze dan ook om te huwen. De kinderen van Arnaud waren echter achterdochtig en konden hun vader overtuigen om advies in te winnen. Terecht, want een nieuw huwelijk zal ook voor hen gevolgen hebben.

Wettelijk Erfrecht

Arnaud vond eigenlijk niet dat hij iets moest regelen. Hij was sowieso al zinnens om niet volgens het wettelijk stelsel te huwen, maar volgens het stelsel van scheiding van goederen waardoor zijn eigen goederen ook in zijn eigen vermogen terecht komen en blijven moest er een scheiding komen. Op die manier kan hij zijn appartement in Gent (waarde 600.000 EUR), zijn villa in Toscane (waarde 1,6 miljoen euro) en zijn effectenportefeuille (waarde 1,8 miljoen euro) voor zichzelf houden moest het sprookjeshuwelijk alsnog stranden.

Arnaud heeft gelijk. Door te huwen onder het stelsel van scheiding van goederen beschermt hij zijn vermogen bij echtscheiding. Maar bij een overlijden zal dit stelsel niets fundamenteel wijzigen in vergelijking met het wettelijk stelsel. Bij overlijden zal het vruchtgebruik van zijn volledige vermogen nog altijd naar Jade gaan. Zij mag zo levenslang gebruik maken van het appartement en de villa of deze verhuren en de huurinkomsten innen. Ook de inkomsten van de effectenportefeuille zullen voor haar zijn. De drie kinderen krijgen elk een derde van de blote eigendom van de nalatenschap.

De kinderen erven dus iets waar ze mogelijks nooit eigenaar van zullen worden. Want zolang Jade leeft, zullen zij nooit de volle eigendom van het appartement, de villa of de effectenportefeuille ontvangen. En gezien de leeftijd van Jade, is de kans niet onbestaande dat zij haar stiefkinderen overleeft. Ook Jade zal mogelijks ontevreden zijn met de situatie. Zij moet namelijk de rest van haar leven de bemoeienis van de drie kinderen aanvaarden en elke beslissing met hen overleggen.

Omzetting Vruchtgebruik

Ten einde uit deze situatie te geraken, kunnen beide partijen eenzijdig verzoeken om een omzetting van het vruchtgebruik. Op die manier wordt het vruchtgebruik uitgedrukt in een percentage van de volledige nalatenschap. Jade moet hier wel de fictie ondergaan dat ze 20 jaar ouder is dan het oudste stiefkind. De wet bepaalt namelijk dat bij een nieuw huwelijk en wanneer er al kinderen waren uit een vorige relatie, de leeftijd van de nieuwe partner steeds minstens 20 jaar ouder moet zijn dan de leeftijd van het oudste stiefkind.

Zo zal het vruchtgebruik bijvoorbeeld een waarde hebben van 60% van de nalatenschap, wat impliceert dat Jade 60% van de nalatenschap zal krijgen en de kinderen samen 40%. Jade zal dan bijvoorbeeld de villa en 800.000 EUR van de effectenportefeuille krijgen, de rest wordt verdeeld onder de kinderen.

Testament

Men zou via een testament kunnen afwijken van de wettelijke regels en bijvoorbeeld bepalen dat de volledige nalatenschap naar de kinderen gaat. De wet bepaalt echter dat de langstlevende echtgenoot een reserve heeft. Dit betekent dat die persoon recht heeft op een minimaal gedeelte van de nalatenschap, met name de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik, met als minimum het vruchtgebruik op de gezinswoning en inboedel. In het geval van Arnaud en Jade zou dit betekenen dat Jade minstens het vruchtgebruik zou krijgen op het appartement te Gent en daarnaast nog een waarde van 1,4 miljoen euro in vruchtgebruik moet krijgen wanneer ze dit opeist. Een testament levert dus maar halvelings een oplossing.

Wet Valkeniers

Sinds 2003 is hier echter verandering ingekomen door de Wet Valkeniers. Hierdoor werd aan nieuw-samengestelde gezinnen waarbij minstens één van de partners reeds kinderen had uit een andere relatie, de mogelijkheid geboden om bij huwelijkscontract af te wijken van het wettelijke erfrecht. Alleen aan het vruchtgebruik van de gezinswoning kunnen ze niet raken, voor de rest kunnen er volledig vrij afspraken gemaakt worden. Dit kan bij het aangaan van het huwelijk, maar ook wie reeds getrouwd is, kan zijn huwelijkscontract nog aanpassen.

Arnaud heeft uiteindelijk de raad van zijn juridisch adviseur ter harte genomen en heeft zijn kinderen via het huwelijkscontract bevoordeeld, zonder dat hij Jade volledig wou onterven. Hij heeft dan ook opgenomen in het huwelijkscontract dat Jade bij zijn overlijden het vruchtgebruik op de gezinswoning krijgt en het vruchtgebruik op de helft van de effectenportefeuille. Jade had geen probleem met deze regeling en beide partners ondertekenden het huwelijkscontract. Als er nu iets gebeurd met Arnaud, zullen de kinderen de villa in volle eigendom ontvangen en ook de helft van de effectenportefeuille. De rest zullen ze in blote eigendom krijgen. Niets belet hen dan om voor dat gedeelte de omzetting van het vruchtgebruik te vragen.

Conclusie

We hebben hier nu het cliché voorbeeld genomen van de oudere man en de jonge vrouw die een nieuw huwelijk aangaan, maar de hierboven aangekaarte problematiek is natuurlijk toepasselijk op elk huwelijk waarbij er reeds kinderen uit een vorige relatie zijn.

Aangezien zo'n nieuw huwelijk sowieso impact heeft op uw vermogen, raden wij u dan ook aan om ook dit element grondig te bespreken met een notaris, advocaat of juridisch adviseur. Zodoende kunt u de situatie beter inschatten en ongewenste situaties vermijden. Ook binnen Vandelanotte kunnen we u verder advies verlenen over deze materie.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren