x

Geschenkencheques !

Dit artikel werd geschreven door Ellen Verstraete.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De Sint is terug in ons land. Deze gebeurtenis, samen met nog andere speciale gebeurtenissen, geeft de werkgever de mogelijkheid om aan zijn werknemers een geschenk toe te kennen dat op sociaal en fiscaal vlak interessant is.

Het geschenk dat in speciƫn of in natura wordt toegekend is sociaal en fiscaal vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen voor de werknemer en is bovendien voor de werkgever een aftrekbare beroepskost op voorwaarde dat tegelijk een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • de geschenken(cheques) kunnen enkel worden toegekend naar aanleiding van :
    • Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar: het bedrag van deze geschenken mag 35 EUR per werknemer, en 35 EUR per kind ten laste niet overschrijden. Een extra geschenkencheque wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het kind op 31 december van het jaar van toekenning niet ouder is dan 18 jaar. Het maximale bedrag dat voor deze gebeurtenis kan worden toegekend, bedraagt 105 EUR.
    • eervolle onderscheiding: het bedrag van deze geschenken bedraagt maximum 105 EUR per jaar en per werknemer.
    • pensionering: het bedrag van deze geschenken bedraagt maximaal 35 EUR per dienstjaar bij de werkgever met een minimum van 105 EUR en een maximum van 875 EUR.
  • de geschenkencheque mag enkel ingeruild worden bij de ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever van de cheques gesloten hebben
  • de maximale geldigheid van de geschenkencheque is 1 jaar vanaf de afgifte aan de werknemer
  • de geschenkencheques mogen noch geheel, noch gedeeltelijk in geld worden uitbetaald aan de werknemer.

Deze geschenken moeten worden vermeld op de individuele rekening en de fiscale fiche van de werknemer.

Wanneer de geschenken(cheques) worden toegekend zonder dat bovenstaande voorwaarden worden gerespecteerd of bij overschrijding van het bedrag, dan zijn ze volledig onderworpen aan RSZ. Ook op fiscaal vlak zullen zij volledig verworpen worden als beroepskost. Bij overschrijding van de maxima wordt de aftrek als beroepskost dus geweigerd voor het totale bedrag, en niet enkel voor het excedent.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren