x

Franse grensarbeiders: laatste overgangsperiode begonnen op 1 januari 2012

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Franse werknemers die in de Franse grensstreek wonen en vanaf 1 januari 2012 in de Belgische grensstreek komen werken, kunnen het gunstig fiscaal grensarbeidersregime niet meer genieten en zullen vanaf de aanvang van hun tewerkstelling de Belgische bedrijfsvoorheffing op hun loon af gehouden worden. Deze bedrijfsvoorheffing zal ingehouden worden volgens de schaal van de "niet-rijksinwoners".

Ten laatste op 31 december 2011 konden nieuwe Franse werknemers in de fiscale grensarbeidersregeling stappen. In het kort komen de voorwaarden hierop neer: de Franse werknemer moet in de Belgische grensstreek zijn beroep uitoefenen - waarbij niet toegestaan is om gedurende meer dan 30 dagen per jaar buiten de grensstreek te werken - en geen duurzaam tehuis gehad hebben in Belgiƫ op 31 december 2008, maar wel een enige duurzame verblijfplaats in de Franse grensstreek houden.

Dit gunstig regime loopt nog tot einde 2033.
Het einde van dit stelsel werd in fases opgeheven, maar voorziet ook dat bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld een beperkte tijdelijke periode van werkloosheid, niet het definitief verlies van het stelsel tot gevolg heeft. Wij gaan hierop nu niet verder in. De administratieve formaliteiten die werkgever en werknemer moeten verzorgen voor de werknemers die genieten van dit Franse grensarbeidersstelsel, blijven ongewijzigd behouden: invulling van het formulier 276 Front. Grens, een bewijs van het hebben van zijn hoofdverblijf in de Franse grensstreek, een verklaring dat de grensstreek niet voor meer dan het toegelaten aantal dagen verlaten werd, gedetailleerd met de data en reden, correcte vermelding hiervan op de fiche 281.10 en opgave aan de FOD Financiƫn.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren